Nyheter

Satsar på arbetsgivarens varumärke

Nyheter Värnamo kommun vill sticka ut ur mängden. Nu genomför kommunen en satsning för att stärka arbetsgivarvarumärket.

Värnamo kommun är ständigt i behov av att rekrytera medarbetare. Konkurrensen med landets övriga kommuner och andra arbetsgivare är hård och kommunen menar att svårigheten att rekrytera personer med rätt utbildning och erfarenhet kommer att bli allt större, eftersom tillgången till personer med rätt utbildning och erfarenhet är mindre än efterfrågan.

För att skapa attraktion vill kommunledningsförvaltningen ta fram en fram en strategi för Värnamo kommuns arbetsgivarvarumärke. ”En gemensam, tydlig bild av arbetsgivaren Värnamo kommun, som också knyter an till platsen Värnamo kommun, blir ett redskap för att vara framgångsrik vid rekrytering av medarbetare i alla verksamheter”, skriver förvaltningen.

Till hjälp med att ta fram en kommunikationsstrategi och ett arbetsgivarvarumärke, vill kommunen använda den upphandlade kommunikationsbyrån Creative Works. Kommunledningsförvaltningen anser att byrån kan bidra med specialkunskap om rekrytering och varumärke på en strategisk nivå som i dag saknas bland kommunledningsförvaltningens kommunikatörer och bland medarbetarna på personalavdelningen.

Creative Works har tagit fram ett förslag till en process uppdelad i fem steg, som omfattar två arbetsmöten, en marknadsundersökning, ett styrdokument och en aktivitetsplan. Ett arbete som föreslås genomföras under våren. Kostnaden för detta beräknas till 100 000 kronor, vilket föreslås finansieras via målstimulansmedel.

”Med detta som underlag kommer kommunledningsförvaltningen att kunna arbeta vidare med rekrytering och bilden av Värnamo kommun som arbetsgivare både självständigt och fortsatt tillsammans med Creative Works enligt en fastställd plan”, skriver förvaltningen.

På kommunstyrelsens sammanträde diskuterades ärendet. Kommunstyrelsen beslutade att genomföra satsningen och att finansieringen på 100 000 kronor sker via målstimulansmedel.

– En av svårigheterna framöver kommer att vara att attrahera god personal och att få de att stanna kvar. Det är bra att vi gör den här satsningen för att stärka attraktionen, säger Hans-Göran Johansson (C), kommunstyrelsens ordförande.

Taggar

Dela