Nyheter

Så mycket kostade förskolan

Nyheter Kommunfullmäktige godkände slutredovisningen av Leklundens förskola.

Kommunfullmäktige godkände slutredovisningen av Leklundens förskola. Arkivbild: David Alin

Projektet ”Ny förskola Rydaholm fyra avdelningar” omfattade projektering, upphandling och byggnation av såväl byggnad som utemiljö. Projektet inleddes 2018 med projektering och efterföljande upphandling. Våren 2019 sattes spaden i marken och i juni 2020 fick Leklundens förskola slutbesked innan förskoleverksamheten flyttade in i augusti 2020. Därefter har kommunen gjort kompletterande åtgärder i form av solskydd i utemiljön samt en en komplettering av ventilation i elrum och byggnadens relationshandlingar (en beskrivning av hur den färdiga fastigheten ser ut) färdigställdes under vintern 2022-2023. 

Totalt har kommunen under åren 2018 till 2020 beviljat en budget på 28 miljoner kronor till projektet. När kostnaderna för 2017 till och med 2023 har räknats samman landar slutnotan på 28 476 193 kronor. Det innebär att förskolan blev 476 193 kronor dyrare än beräknat. 

”Projektet har produktionsmässigt flutit på väl och följt de uppsatta tidsramarna, vilket gjorde det möjligt för förskolan att flytta in och bedriva sin verksamhet som planerat. Underskottet består främst i tillkommande arbeten, ÄTA (ändringar, tillägg och avdrag), varav de tre mest omfattande tillsammans utgör cirka 600 000 kronor. Dessa bestod i kompletteringar av innerväggar för att uppnå ställda brand- och ljudkrav, mer omfattande schakt och borttransport av mulljord än förfrågningsunderlaget angav, samt komplettering av solskydd i utemiljön”, skriver tjänstepersonerna i slutredovisningen.

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna slutredovisningen. 

Taggar

Dela