Nyheter

S-debatter mer om taxan för hemsjukvård

Nyheter Socialdemokraterna debatterar kring  fortsatt debatt kring hemsjukvårdstaxan.

På engelska finns ett ordstäv: when you ASSUME you make an ASS of U and ME.

Det blir liksom bara dumt att anta och ta saker ur vinden, både gällande kyrkan och Socialdemokraterna men också gällande demokrati och Socialdemokraterna.

Gällande kyrkan så har Socialdemokraterna i Värnamo flera aktiva män, och kvinnor för den delen, i kyrkan, i Tro och Solidaritet samt i kyrkopolitiken. Så visst har vi kyrkans män och kvinnor, precis som vi har andra intressegrupper representerade i partiet. Vi gillar ju olika och respekterar också olika. Det vi inte gillar det är när man kräver homogenitet och fördömer olikhet. Vi gillar inte när man bedriver polariserad politik. Det är inte att vara odemokratiska utan att stå upp för sina värderingar om alla människors lika värde.   

Azra Muranovic (S)

 När det handlar om demokratin och Socialdemokraterna så är det bra att läsa på sin historia och göra det på ett källkritiskt sätt där man även sätter omvärldens kontext i sambandet. Alltså inte egenskapade youtube-filmer med godtyckliga källor.

Men en snabb historielektion då: August Palm, som anses vara socialdemokratins fader i Sverige, vände sig från första stund mot de doktrinära revolutionära idéerna och dess förespråkare (läs även in Ryssland), och istället valde han att predika den demokratiska socialismens väg, sociala reformer och den allmänna och lika rösträtten.

Utan den socialdemokratiska påtryckningen fanns det få partier som var intresserad av en allmän och lika rösträtt som gällde även fattiga och kvinnor. Man tyckte istället att endast män skulle rösta och ju mer pengar de hade desto fler röster fick de till sitt förfogande. Hade man det mindre bra ekonomiskt så hade man inte heller rätt att rösta och försöka påverka det samhället man lever i.

Så tacka Socialdemokraterna för demokratin och den lika och allmän rösträtten som sedan dess bara har inkluderat fler istället för att fara med osanning.

Vi håller med, det är fult att ljuga, Jan! Jättefult, även om man är SD. Anledningen till att vi hänvisade till besluten med datering är för att det faktiskt är öppet för allmänheten att gå in och kolla.

Vare sig KD eller SD säger i omsorgsnämnden att avgiften ska fastställas till 250 kronor eller Jönköpings Regions patientavgift – man säger istället att taxan för hemsjukvården ska matchas med avgifter (plural) inom Regionen. Regionen har fler avgifter än patientavgiften på 250 kronor därför behövs det förtydligande som ni senare kom med när ni satte maxavgiften på 250 kronor.

Det är ingen osanning att vi har motsatt oss på vilka grunder taxan ska införas och valt att avslå. Men så gav vi fullmäktige möjligheten att se över det igen med förstärkt underlag, därav återremissen. Men ett förstärkt underlag kom aldrig. Sanningen är den att ärendet aldrig kom upp på omsorgsnämndens bord och underlaget diskuterades inte ens i nämnden ytterligare – precis som Alliansen i fullmäktiges talarstol menade att det skulle bli. Ändå kallar SD Socialdemokraterna för att vara odemokratiska?

När ärendet kom tillbaka till kommunstyrelsen den 17 december 2019 begär Socialdemokraterna förstärkt underlag återigen och motsatte sig taxan. SD – hör och häpna – röstade för Socialdemokraternas förslag och mot Alliansen förslag på införande av taxa. I kommunfullmäktige ändrar SD sig . Som sagt, öppet för medborgarna att gå in på kommunens hemsida och läsa i styrelser och nämnders, samt fullmäktiges, protokoll.

Skyll inte på Socialdemokraterna för att ni har valt att belasta sjuka människor med avgifter,  egentligen helt och hållet utan någon faktisk anledning! Försök inte ens att prata bort detta faktum för det finns ingen tvingande anledning till att avgiftsbelasta brukarna och särskilt med hänsyn till innehållet i utredningen. I bästa fall kan man kalla utredningen en kvalificerad gissning som inte alls talar om varför kommunen ska ta ut avgift för hemsjukvården utan pratar mest om att möjligheten finns och att andra kommuner gör det.

SD försöker framställa sin högervridna politik som någon form av mildring av den högerpolitik som de menar att Alliansen bedriver. De bedriver alltså en högerpolitik  med ”mildrande effekter”. Det finns ingenting som SD kan säga för att förvrida sanningen som är den att SD införde en avgift på brukarna. Ni kunde ha valt att hålla er lite mer till bibeln kärleksbudskap och faktiskt röstat bort taxan inom hemsjukvården men nej ni ville mildra omständigheterna. Och ni kallar oss för högmodiga?!

Det är lättare att skylla på Socialdemokraterna. Det är lättare, det är barnsligare och det är skrattretande. SD har haft möjligheten att vid två kommunfullmäktige.sammanträden rösta bort hemtaxan men gjorde inte detta. SD valde faktiskt att på egen hand införa en taxa om 250 kronor trots att man visste att avgiftsuttaget inte kunde bära hemsjukvårdens verksamhetskostnader. Så varför valde man att ta ut avgift överhuvud taget när man visste detta? Vad säger detta om SD egentligen?  Plocka med er frågan hem till partigruppen och prata igenom era förslag där istället. För oss är den här debatten över.

Azra Muranovic (S)

Taggar

Dela