Nyheter

Rinaldo Miller: Skolan den viktigaste frågan

Nyheter Vi har ställt tre frågor till våra ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige inför valet 2022. I en artikelserie presenterar vi ledamöternas tankar om den viktigaste valfrågan, det kommunala vetot och om fortsatt kandidatur kommande mandatperiod.

Camilla Rinaldo Miller (KD)

Camilla Rinaldo Miller (KD), kommunfullmäktiges ordförande, svarar: 

Vilken fråga är viktigast för dig i vår kommun?

– Flera frågor är viktiga för mig när det gäller vår kommun, men om jag bara ska fokusera på en enda får det bli skolan. Att vår kommun även i fortsättningen kan erbjuda alla elever en trygg och säker skolgång. Då behövs mer resurser för att bland annat öka personaltätheten. Skolan tillsammans med familjen och hemmet ska lägga en bra grund för barn och ungdomars framtid. Tillsammans ska vi jobba förebyggande.

Det finns de som ifrågasätter det kommunala självstyret, till exempel veto när det gäller vindkraft, vad tycker du om det?

– Det kommunala självstyret är viktigt och utan det skulle allt för mycket bli toppstyrt. Beslut som rör endast vår ska inte fattas någonstans långt borta.

Kommer du att kandidera för ytterligare en mandatperiod?

– Ja, jag kommer att kandidera för ytterligare en mandatperiod.

I kommunfullmäktige har under den här mandatperioden följande partier haft antalet mandat:

Centerpartiet 10 mandat
Liberalerna 2 mandat
Kristdemokraterna 5 mandat
Moderaterna 8 mandat
Miljöpartiet 1 mandat
Socialdemokraterna 15 mandat
Sverigedemokraterna 8 mandat
Vänsterpartiet 2 mandat

Taggar

Dela