Nyheter

Överlämnade namninsamling

Nyheter Att få till rondell mellan Silkesvägen och Halmstadsvägen för att öka trafiksäkerheten. Det var ambitionen som Femi Koku hade när han startade en namninsamling.

Gottlieb Granberg (M) tog emot namninsamlingen som överlämnades av in initiativtagaren, Femi Koku.

Förhoppningen var  att kunna påverka beslutsfattarna i kommunhuset.
Efter att ha knackat dörr i bara någon timme fick han till 144 namnunderskrifter.

– Jag höll bara på nån timme, jag hade säkert fått in 500 namnunderskrifter om jag fortsatt några timmar till, berättar Femi Koku.
I dag var det dags att lämna in namnunderskrifterna till makthavarna i kommunhuset. I det här fallet Gottlieb Granberg (M).

Han är bland annat  kommunalråd och förste vice ordförande i kommunstyrelsen.

När han Femi Koku påbörjade ett samtal om Jönköpingsvägen framkom de att de båda båda hade samma åsikt om en del saker.

Men att det på andra punkter skilde sig i vad de tyckte.
– Det ligger ett stort ansvar på föräldrarna att informera sina barn om att inte passera vägen.
– Det finns tunnlar som alla bör använda, konstaterade Granberg.

Samtidigt avslöjade han för Femi Koku att det faktiskt finns planer på en rondell i den aktuella korsningen.
– Men de planerna ligger långt borta. Det är inte budgeterat för någon sådan rondell ännu, så det ligger minst tre år bort i tiden, berättade Granberg.

Femi Koku tyckte å sin sida att det borde gå att göra nån snabbare och enklare lösning innan dess, för att skydda barnen och även andra som passera vägen. Både på väg till Gröndalsskolan, Linneberg eller fotbollsträningen.

– Det borde gå att få till ett övergångsstället enkelt och billigt, ansåg Femi Koku.
Som i och med detta var sagt åter fick mothugg av Gottlieb Granberg.
Han menade att ett övergångsställe där, tvärt emot vad Koku ansåg, skulle försämra trafiksäkerheten.

Anledningen skulle vara att de som ska nyttja övergångsstället skulle bli för självsäkra och därmed risken för att bli påkörd skulle öka.
Bilförarna skulle också få fel fokus.

– I Värnamo har vi plockat bort övergångsställe som vi inte anser ökar trafiksäkerheten, sa Granberg. I stället har det gjorts avsmalning av vägen, utan övergångsställen, förklarade han.

Han lovade dock att vissa åtgärder ska göras snarast, för att öka trafiksäkerheten i området.

Bland annat lovade Granberg att kommunen skulle påtala detta till polisen.
– Dessutom kan vi sätta upp skylten ”Din hastighet”, den gör att bilförarna blir mer observanta över hur fort de kör, sa Granberg
Taggar