Nyheter

Nya frågor till chefen på tekniska

Nyheter En privatperson tycker till om förvaltningschefens svar på insändare.

Förvaltningschef Jesper du Rietz lyckas skjuta över ansvaret på några få medarbetare på gata/park som sätter sig på tvären eller ”avviker från kommunens värdegrund”. Vilket är förkastligt, det kan vi vara överens om. Men varför skriver Jesper om det? Vad som påtalats är arbetsmiljöproblem och oegentligheter kopplade till ledningspersonal. Inte enskilda arbetare på golvet. En majoritet av personalen är upprörd, inte några få individer. Min enda slutsats är att Jesper inte kan känna till missförhållandena på gata/park inom tekniska förvaltningen.

Om så är fallet, kan jag förstå att det måste varit konfunderande för Jesper att läsa min insändare och kommunföretagarens skrivelse om situationen på gata/park. Jesper måste han ha tänkt: ”Vad menar de? Vad syftar de på? Kan det vara den här specifika maskinen de talar om? Och vad är det för mejl de skriver om, där ledningspersonal skulle hitta fel hos anställda, så man kunde göra sig av med dem? Det måste vara något missförstånd kring en värdegrundssituation.” Det måste varit förvirrande för Jesper, för det är inte alls de här detaljerna som åsyftas. Men om Jesper är ovetandes, är det inte lätt att ta ansvar.

Det är såklart anmärkningsvärt att de verkliga missförhållandena inte har nått fram till Jesper, men desto större anledning att nu lyfta på locket. Vilka är det som undanhåller information från Jesper? Var i organisationen har det korkat igen? För det förekommer felaktigheter och oegentligheter på gata/park och medarbetare som påtalar det utsätts för reprimander. Det är ett allvarligt personalpolitiskt läge. Majoriteten av personalen är missnöjda och oroade. Men Jesper känner uppenbarligen inte till det.

Det håller inte att skylla på några få tjuriga individer som inte gillar förändring. I arbetsmiljöenkäten det skrivits om framkommer att en stor majoritet av personalen ger ledningen bottenbetyg.

Att folk vänder sig till media, att jag skriver insändare, det är ett tecken på frustration, hopplöshet och att inget annat verkar hjälpa. Att inget APT-möte verkar hjälpa. Att ingen chef verkar ta det på allvar. Att ingen verkar vilja inse problemen. Trots att oegentligheter påpekats så händer inget. Någonstans har systemet fallerat och taket verkar vara så bottenlöst lågt.

Jag är inte säker på att Jesper är rätt person att till fullo ta reda på och utreda situationen, eftersom han som på reflex intar försvarsställning och envisas med att blunda för anklagelserna. Hur vore det om han i stället lyssnade och verkligen lät undersöka om det ligger något i det hela?

Facket verkar ha en svag ställning på arbetsplatsen. Men någon oberoende borde lyssna på var och en av arbetarna på gata/park. Denna någon borde framför allt lyssna, ta varje ord på allvar och inte säga emot. Jag bjuder här på några förslag på frågor att ställa:

Hur är ditt förtroende för ledningspersonalen?

Finns det något du anser inte har gått rätt till på arbetsplatsen?

Känner du till några initiativ, åtgärder, inköp eller liknande som du uppfattat som ogenomtänkta, oeffektiva eller som slöseri med skattepengar?

Upplever du att dina arbetsledare har god kännedom om ditt yrkesutövande och vad du behöver för att göra ett så gott arbete som möjligt?

Får ledningspersonalen dig att känna dig trygg på arbetsplatsen? Varför/varför inte?

Skulle du rekommendera arbetsplatsen till någon annan?

Om inte kommunen själva ställer frågorna får vi se till att någon journalist gör det. Ta gärna med de som nyligen slutat sina tjänster på enheten.

Jesper verkar på många sätt vara en klok chef, som har vettiga idéer om hur en välfungerande arbetsplats sköts. Men vågar han lyssna när verkligheten signalerar kris? Vågar han acceptera att något skulle kunna vara på tok? Vågar han hantera en obekväm situation?

Närstående

Taggar