Nyheter

Något färre utryckningar i år

Nyheter 2017 har Räddningstjänsten i Värnamo kommun larmats ut vid totalt 609 tillfällen.

  [1/33]

  [2/33]

  [3/33]

  [4/33]

  [5/33]

  [6/33]

  [7/33]

  [8/33]

  [9/33]

  [10/33]

  [11/33]

  [12/33]

  [13/33]

  [14/33]

  [15/33]

  [16/33]

  [17/33]

  [18/33]

  [19/33]

  [20/33]

  [21/33]

  [22/33]

  [23/33]

  [24/33]

  [25/33]

  [26/33]

  [27/33]

  [28/33]

  [29/33]

  [30/33]

  [31/33]

  [32/33]

  [33/33]

I bildspelet lite av årets händelser plus kanske i något fall tidigare år

Antalet larm 2017 är cirka 10 % färre än 2016 års siffror, men är något fler än genomsnittet för de senaste fem åren.
– Däremot är antalet larm till annan kommun nära på oförändrat jämfört med föregående år, noterar Pär Liljekvist vid räddningstjänsten Värnamo kommun.
2017 utmärker sig från tidigare år enligt följande:

  • De flesta av bränderna i byggnad har endast varit av tillbudskaraktär
  • Inga bränder i bostad har upptäckts genom brandvarnare
  • Det har varit märkbart få bränder i byggnad som upptäckts av automatiskt brandlarm
  • Det har varit en stor brand i skog och mark. I övrigt har det varit förhållandevis få allvarligare bränder i skog och mark med hänsyn till sommarens torra väder
  • Antalet trafikolyckor är fler än 2016 och avsevärt fler än snittet de senaste fem åren.
  • Det är märkbart färre som skadats allvarligt

Rapporten för 2017 finns i denna pdf

Taggar

Dela