Nyheter

Möte om nya stambanor med riksdagsledamöter

Nyheter I samband med kommunalt forum i morgon, fredag, träffar bland andra kommunstyrelsens ordförande i Värnamo riksdagsledamöter från länsbänken för en dialog om nya stambanor.

– Sverige behöver nya stambanor, säger Mikael Karlsson, kommunstyrelsens ordförande i Värnamo kommun. Sedan 1990 har persontransporter via tåg mer än fördubblats och prognosen pekar fortsatt uppåt. Att stoppa projekt som kan byggas i närtid eller göra omtag innebär att utbyggnad av nödvändig kapacitet försenas med upp till tio år. Arkivbild

– Sverige behöver nya stambanor, säger Mikael Karlsson, kommunstyrelsens ordförande i Värnamo kommun.

– Sedan 1990 har persontransporter via tåg mer än fördubblats och prognosen pekar fortsatt uppåt. Att stoppa projekt som kan byggas i närtid eller göra omtag innebär att utbyggnad av nödvändig kapacitet försenas med upp till tio år.

Fortsatt satsning

De partier som utgör regeringsunderlaget har aviserat att de inte vill satsa på nya stambanor för höghastighetståg som är tänkta att gå via Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö med planerade stationer i bland annat Jönköping, Värnamo och Tranås. Men region- och kommunpolitiker samt näringslivsföreträdare i Jönköpings län står enade kring att fortsätta jobba för att satsningen blir av.

– Sammanställningar från kommuner som Region Jönköpings län låtit göra visar att 12 000 nya jobb och 15 000 nya bostäder skapas i länet med stöd av nya stambanor, säger Mikael Karlsson. Tar vi även med stationsorter i tre andra regioner längs sträckningen handlar det om 220 000 nya arbetstillfällen och 152 000 nya bostäder. Det här är en viktig hållbarhetssatsning som kommer spela en viktig roll för Sveriges framtida konkurrenskraft och ekonomiska tillväxt.

Fakta och dialog

Höga byggkostnader och dålig samhällsekonomisk lönsamhet har utgjort huvudargument bland motståndarna till nya stambanor. Nyligen presenterades dock två samhällsekonomiska beräkningar gjorda av företagen KREERA respektive WSP, baserade på bland annat landbroar enligt Skanskas eller Trafikverkets koncept, att lönsamheten kan bli betydligt högre än vad man tidigare trott och att byggtiden kan snabbas på.

– Det är viktigt att vi ger länets riksdagsledamöter nya fakta kring nya stambanor och att vi har en aktiv dialog, säger Mikael Karlsson. En undersökning som Region Jönköping gjorde för cirka ett år sedan visar dessutom att en klar majoritet av länsinvånarna är positiva eller mycket positiva till att nya stambanor byggs.

Storstadsfokus

Mikael Karlsson menar också att om Sverige genomför de satsningar som är i gång, Göteborg – Borås, Stockholm – Linköping och Hässleholm – Lund, utan att binda ihop det till en helhet, så blir storstadsfokuset totalt.

– Därmed förlorar vi de flesta av fördelarna av att ha ett helt utbyggt system. Här verkar Europaperspektivet helt bortglömt, säger han.

Källa: Pressmeddelande från Värnamo kommun
Taggar

Dela