Nyheter

Lok renoveras för 200 000 – staten ger bidrag

Nyheter Ångloket ”Tyska loket” som trafikerar Ohsabanan råkade i augusti 2019 ut för ett axelbrott och nu hjälper Riksantikvariatet till med 90 000 kronor som en del av kostnaderna för ena reparation.

Det blev inga personskador i samband med axelbrottet, men de materiella skadorna blev omfattande och tåget bogserades tillbaka till Ohs Bruk med motorlok.

Detta innebär dryga kostnader för föreningen att renovera den skadade drivaxeln och övriga tre koppelaxlar, eftersom de inte kan utföra alla reparationer själva. Loket kommer att behöva fraktas till en verkstad i Zamberk i Tjeckien, för reparation.
Renoveringen omfattar en ny drivaxel, sprickindikering med ultraljud på övriga tre axlar, hjulsvarvning av samtliga hjul, helrenovering av storlagren och renovering av säkerhetsventiler.
Kostnaderna för reparationen i Zamberk beräknas till 200 000 kronor, transportkostnaden inkluderad.

Ohs Bruks Järnvägs Museiförening får  50 000 kronor från Värnamo kulturnämnd. De har beviljats 40 000 kr från Sparbanksstiftelsen Alfa och nu får man 90 000 kronor från Riksantikarieämbetet.

I dag offentliggjordes att Riksantikvarieämbetet fördelar 17 miljoner kronor i direkt projektstöd till lokala kulturarvsprojekt, en miljon mer än 2019. I år är första gången som projekt kopplade till dövas historia beviljats bidrag. Nytt för i år är också att en miljon kronor är öronmärkt för projekt som gäller det transporthistoriska kulturarvet. Totalt har 110 kulturarvsprojekt fått del av pengarna.

– Det är en speciell tid då det är svårt för människor att träffas. Därför är jag extra glad i år att besluta om bidraget till dessa kulturarvsprojekt, som drivs ideellt och som är så viktiga för den lokala och regionala tillhörigheten. De här initiativen för vårt gemensamma kulturarv ger mig framtidstro, säger riksantikvarie Lars Amréus.

Ett av flera lok vid Ohsabanan. Arkivbild

Taggar