Nyheter

Listan: Vi tar plats i Värnamo Energis styrelse

Nyheter I en artikelserie berättar vi om kommunens representanter i de kommunala bolagens styrelser under den kommande mandatperioden.

Gunnar Crona (KD) fortsätter som ordförande i Värnamo Energi. Bild: Arkiv

På kommunfullmäktige den 30 mars fastställdes vilka som sitter i de kommunala bolagens styrelser från årsstämman 2023 till och med årsstämman 2027.

Kommunfullmäktige beslutade att utse sju ledamöter och suppleanter samt revisor och suppleanter i Finnvedsbostäder. Bolagets styrelse består under den kommande fyra åren av följande sammansättning:

Ledamöter

Gunnar Crona (KD), ordförande

 Thomas Sköld (M), förste vice ordförande

Anders Berglund (S), andre vice ordförande

Stina Gof (C)

Jan Andersson (SD)

Jan Olsson

Anki Hansson

 

Suppleanter

Anders Björhag (KD)

Torbjörn Olsson (M)

Anja Johansson (S)

Sofia Ljungkvist (C)

Jerker Friberg (SD)

 

Lekmannarevisor

Tero Hedin Väisänen (S)


Suppleant

Karl-Magnus Svensson (L)

Taggar

Dela