Nyheter

Lage berättade om bruket

Nyheter Store Mosse föreningen gästades av Lage från Åsenhöga

Mars månadsmöte för Föreningen Storemossse Nationalpark gästades av Lage Bard från Åsenhöga som berättade och visade bilder om Marieholms Bruks historia från starten 1836 till nutid.

Från starten så tillverkades bland annat hästskor, spadar och stångjärn. 1866 gick bolaget i konkurs och övertogs av ägare till ÖvreBruk S-A Collen och då började tillverkningen av jordbruksredskap som t ex plogar, hackelseverk, tröskverk och då hade bruket sin storhetstid. 

Det var den så kallade Marieholmsplogen som gjorde bruket mest känt.

Under andra världskriget så tillverkas mycket flygplansdelar till flygindustrin och då till SAAB.

1956 börjar tillverkningen av plastbåtar och det höll man på med till brukets nedläggning 1977.

Nästa möte är Blomsterarrangemang på Naturum den 5 april.

Lennart Fritz

Många kom och lyssnade på historien om Marieholms bruk

Taggar

Dela