Nyheter

Insider och annat

Nyheter För den som till vardags sysslar med aktiehandel är kanske många av de utländska orden vardagsmat men inte för andra.

En av våra läsare störs av ordet insider som man ofta får höra i olika tv-kanaler. Oftast uttalas ordet insajder och inte som det i så fall borde vara insider.
Insider är en person med insyn och på svenska blir det givetvis insynsperson.

Börsspråket är inte särskilt roligt för den som värnar vårt modersmål. Amerikaniseringen bryter hela tiden in men nästan alltid går det att hitta ett svenskt ord som ersättning:

All time high – alla tiders högsta
Annual report – årsredovisning
Arbitrage – riskfri vinst. Ordet kommer av latinets arbitratus
Blankning – lån av en aktie
Call option – köpoption
Courtage – avgift
Diversifiering – flera sätt att nå ett mål
Trader – handlare

Det finns en bra sida där man kan lära sig mer om exempelvis finansord (länk)

Kom gärna med egna förslag vad vi ska avhandla: Skriv till etikett@skillingaryd.nu.

Mer kring språket

TT-språket är en samling skrivregler, ord och begrepp till hjälp för alla som skriver. Kika gärna in på dess hemsida för där kommer vi att hämta de flesta tipsen vi kommer att förmedla: https://tt.se/tt-spraket/skriv/. Vi kommer även att ge tips på andra bra sidor som Språkrådet.

Tilläggas kan att även vi journalister gör fel. För att minska förekomster försöker vi också att studera TT-språket.

De flesta felen vi gör är dock av annan natur:

Vi skriver för fort och ser kanske inte att vi tappat något ord eller kanske skrivit itne i stället för inte.

Vi skriver kanske av slentrian idag i stället för i dag eller eller 5–600 i stället för 500–600.

Vi glömmer kanske att ta bort en engelsk förkortning eller att ett namn som HV 71 ska särskrivas då bokstäver och siffror oftast inte ska skrivas samman.

Taggar