Nyheter

Inga kommunala blöjor i förskolan

Nyheter Värnamo kommun kommer inte att bekosta blöjor till barn i förskolan

Bild: newsner.com

Det var i höstas som det uppstod en tvist mellan Värmdö kommun och en friskola om kostnaden för blöjor i förskolan. Den fristående förskolan ville debitera vårdnadshavarna utöver maxtaxan vilket kommunen reagerade på. Förvaltningsrätten gav kommunen rätt och beslutade att det inte ska kunna tas ut avgifter utöver maxtaxan. Då uppstod en diskussion om det är kommunen som ska bekosta blöjor i förskolan. Domen tolkades som att det skulle innebära att kommunerna var ansvariga för att tillhandahålla blöjor.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har analyserat domen och konstaterar att den inte är prejudicerande utan kommunerna kan lämna domen utan åtgärd. För Värnamo kommun innebär det att det även fortsättningsvis är föräldrarna som har ansvaret för att barnen har blöjor under den tid de behöver det.

Taggar