Nyheter

Hög sjukfrånvaro och fyllnadstid oroar politiker 

Nyheter Politikerna uppmanar till krafttag för att få ner sjukfrånvaron och den stora mängden övertidstimmar bland kommunens personal. – Det här är en allvarlig situation, menar tillträdande oppositionsrådet Anetté Myrvold (S).

Politikerna uppmanar till krafttag för att få ner sjukfrånvaron och den stora mängden övertidstimmar bland kommunens personal. Arkivbild: David Alin

Under kommunfullmäktige diskuterades delårsbokslutet till och med den sista augusti 2022. På personalsidan syntes en mindre smickrande siffra. Hittills i år har övertids, mertids- och timavlönade timmar ökat med över 18 000 timmar från förra året. 

– Mycket av det hänger ihop med den ökade sjukfrånvaron, säger redovisningschefen Peter Svensson.

Siffrorna fick politikerna att reagera. Tillträdande oppositionsrådet Anetté Myrvold (S) var först upp i talarstolen. 

– Jag tycker att vi som sitter i den här församlingen ska ha några saker med oss inför nästkommande år. Jag tror att det är det sjunde året jag står här och påtalar sjukskrivningstalen, övertidstimmar och mertiden som bara ökar och ökar och ökar. Ja, vi har haft en pandemi men den har varit lägre än året dessförinnan och precis som de visade innan så ökar den här statistiken. Det vi måste ha med oss är 18 000 övertidstimmar och fyllnadstid totalt, det är mycket tjänster. Vi får inte tag i kompetent personal och vi får inte tag i behörig personal och jag tror att mycket av det här hänger ihop. Vi ser att omsorgen är väldigt hårt drabbad, de är också allra mest hårt drabbade när det gäller övertiden men också allra mest hårt drabbade när det gäller sjuktalen. Någonting måste göras och vi har inte gjort tillräckligt, så jag tycker att var och en av oss som sitter här inne har ett ansvar att ta med detta ut till våra nämnder där vi kommer att sitta nu och se till att det verkligen kommer att hända någonting med det här framöver.

Kommunstyrelsens ordförande Mikael Karlsson (C) höll med Anetté Myrvold (S).

– Vi ska ha bra arbetsvillkor för våra anställda. Vi har en utmaning där vi ska ha bra arbetsvillkor för våra anställda. Det pågår ett antal projekt, jag tror på dem  och min förhoppning är att de ska bära frukt. Man baxnar lite när man ser en siffra som 18 000 timmar övertid, men man ska veta att en heltidsanställning ligger på 2 080 timmar så det motsvarar ungefär nio helårsarbete. Det känns ju lite bättre när man vet att det inte är mer än så, men jag håller med Anetté: vi måste jobba med det här och se till att det blir bra. 

Stig Claesson (KD):

– Visst, omvandlat är det nio heltidstjänster men det är mycket större kostnader på övertid. Ni nämner 59 miljoner kronor…det är enorma kostnader. Jag var uppe förra året också och diskuterade det här. Jag tycker i alla fall att man i omsorgsnämnden behöver titta över det här. Är det långtidsarbetssjuka, är det korttidsarbetssjuka och vad beror den här frånvaron på? Jag driver själv företag med femskiftsarbetare och vi har under två procents sjukfrånvaro, då blir man lite förvånad över att det är så hög sjukfrånvaro så det måste analyseras på djupet. Är det så att man vidtar åtgärder som du säger Mikael, så vill man ju också se resultat. Arbetsledning och motivation påverkar hela tiden, så det här tycker jag är en allvarlig situation som vi behöver se över noggrant. 

Azra Muranovic (S):

– Alliansen har en jätteutmaning framöver med ökad sjukfrånvaro och övertidsarbete, men det finns ett problem till. Under pandemiåren har det kommit in 12 miljarder kronor till landets kommuner och regioner i stöd och man har drag i omsorgen, där det mesta av sjukfrånvaron och övertidstimmarna som Stig påpekade, finns. Nu kommer inte de pengarna, eftersom välfärdssatsningarna lyser med sin frånvaro i Tidöavtalet. Jag tänker att en av de stora budgetutmaningarna blir att hålla ihop budgeten utan att få statliga pengar framöver. 

Taggar

Dela