Nyheter

Här är brotten som ökar i Värnamo

Nyheter Fler anmälda bedrägerier, misshandelsfall, sexualbrott och skadegörelsebrott än året innan. Det är fyra av de lokala trenderna i Brås statistik över anmälda brott i Värnamo kommun under årets första sex månader, rapporterar Newsworthy.

Genrebild: David Alin

Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerade nyligen anmälningsstatistik över det första halvåret. Newsworthy har tittat närmare på elva brottskategorier och jämfört antalet anmälningar under perioden januari–juni 2023 med samma period året innan.

I Värnamo sticker exempelvis bedrägerierna ut med en betydande ökning (bland de brott som noterat mer än enstaka anmälningar), medan butiksstölder och snatterierna minskar mest.

Statistiken visar antalet anmälda brott och inte antalet faktiskt begångna brott. Hur stor andel av de begångna brotten som anmäls varierar mellan olika brottstyper. Av bedrägeribrotten är det endast en mindre del som kan knytas till en viss kommun, och det är alltså inte alla anmälda brott som syns här. Antalet anmälda skadegörelsebrott – dit klotter räknas – varierar stort över tid och påverkas mycket av rutiner vid rapportering. Ibland samlas en större mängd brott ihop och registreras vid ett tillfälle. I sådana fall kan det bli kraftiga förändringar från ett år till ett annat. Antalet anmälda sexualbrott kan i enskilda kommuner variera stort från ett år till ett annat, eftersom ett enda ärende ibland leder till ett stort antal anmälningar. Statistiken över anmälda butiksstölder och snatterier påverkas ofta när butiker ändrar anmälningspolicy eller börjar anlita väktare. En ökning här kan alltså betyda att fler fall upptäcks än tidigare, och i små kommuner får det ofta stor effekt på antalet anmälning när en enskild butik börjar eller slutar med väktare.

Bedrägerierna ökar i hela landet

Den starkaste trenden i hela riket just nu är att bedrägeribrotten ökar kraftigt. Det är en utveckling som bara delvis syns i den lokala statistiken, eftersom en stor andel av de brotten inte går att knyta till en specifik plats. I Brås statistik över anmälda brott per kommun ingår bara sådan anmälningar som har en tydlig geografisk koppling.

– En kategori bedrägerier som ökar är ”bedrägeri genom social manipulation”, exempelvis investeringsbedrägerier, eller bedrägerier där man uppger att man ringer från polisen, ett inkassobolag, banken, eller liknade. I den här kategorin är brottsvinsterna också stora, jämfört med andra bedrägeribrottm, säger Lina Fjelkegård, utredare på Brå och författare till en ny rapport om bedrägerier mot privatpersoner som släpptes i går.

Lista på anmälda brott per kategori i Värnamo kommun under årets första sex månader.

Taggar

Dela