Nyheter

Gottlieb svarar Bo om tekniska förvaltningens ekonomi

Nyheter Tekniska utskottets ordförande Gottlieb Granberg (M) svarade under gårdagens fullmäktige på arbetareförbundets ordförande Bo Svedbergs (S) frågor om tekniska förvaltningens ekonomi.

Läs svaret i sin helhet nedan:

Först får jag tacka för den enkla frågan, men måste konstatera att det inte räcker med ett enkelt ja och nej-svar. Och att frågan innehåller minst 6 frågor.

Svar till Bo:

Har verkligen Gata/park ordning på sin ekonomi och inköp?

– Ja, Gata/park-avdelningen har bra ordning på sin ekonomi. Man har lagt ned mycket energi på att stärka ekonomiarbetet på avdelningen. Budgeteringsprocessen har stärkts och uppföljning och analys sker regelbundet. Prognosen är att avdelningen håller budget 2020 men inget är så bra, utan att det inte kan bli bättre och det är vårt mål.

Har man kontroll på vilka inköps som genomförs?

– Ja, kontrollen är överlag god. I mindre skala görs försök när det gäller inköp för att öka flexibilitet, utfall av dessa metodförsök är tillfredsställande. Ledorden för organisationsförändringen är stärkt ledning och styrning, stärkt ledarskap, rationalitet samt effektivitet för att politiska beslut ska genomföras på bästa sätt.

Använder inte förvaltningen de maskiner som finns tillgängliga och som man särskilt har hyrt in/ köpt in? Har man koll på vilka maskiner som används mindre frekvent och varför? Samt om det är mest kostnadseffektivt att hyra eller köpa? Var har analysen gjorts?

– Man har just börjat en övergripande analys av hur man använder maskinerna. Förvaltningen ser över att leasa och/eller hyra som alternativ till att köpa och äga. Detta för att så långt som möjligt ha flexibilitet som möter årstidernas olika behov på ett bättre sätt. Större förändringar kommer inte göras förrän metodanalys och ekonomisk analys har gjorts. Utskottet återlämnade 4,8 miljoner kronor nyligen av investeringsmedel kopplat till möjligheten att köpa maskiner och fordon. Analysen ska göras och vi tror vi kan jobba annorlunda med ägandeformer.

Taggar

Dela