Nyheter

Gottlieb svarar Azra om tekniska förvaltningens arbetsmiljö

Nyheter Under gårdagens fullmäktige svarade tekniska utskottets ordförande Gottlieb Granberg (M) på Azra Muranovic (S) fråga om arbetsmiljön på tekniska förvaltningen.

Läs svaret i sin helhet nedan:

Svar till Azra:

Klarar tjänstemansledningen av att reda ut personalsituationen på förvaltningen och främst på Gata/Park?

– Dessa frågor är svåra att svara på i detta sammanhang då man kommer väldigt nära enskilda medarbetare, men min bedömning är att förvaltningen kan hantera personalsituationen.  Det är dock inte helt enkelt och därför samråder man med HR. Jag vet att förvaltningen inte är nöjd med förändringstakten avseende hantering av personalfrågan. Samverkan är tät med fackföreningarna och som exempel på det är en reviderad plan för ”Systematiskt arbetsmiljöarbete” och ny organisation. Utöver de formella träffarna med kommunals företrädare träffas man regelbundet för att stärka samverkan.

Varför lyfter man inte detta som en särskild punkt på tekniska utskottets dagordning och diskuterar lösningar tillsammans med HR?

– Frågan diskuterades i höstas. Utskottet är informerad om arbetet eftersom frågan varit uppe ett antal gånger. Att det inte varit tätare på dagordningen beror på att arbetet bedöms gå i rätt riktning. HR är väl insatta och engagerade i arbetet.

Bedömer du att det inte är en så allvarlig situation som beskrivs?

– Det kan bli allvarligt om det blir en utdragen process med förändringsarbetet. Ett missnöje riskerar alltid att ge negativa ringar på vattnet. Några få kan påverka mångas arbetsmiljö till det sämre.

 Kommer ordförande att vidta åtgärder för att lösa den här styrnings- och ledningskrisen? 

– Jag har bilden av att saker och ting är på rätt väg så det är ingen styrnings- och ledningskris. Så även om detta kommer väldigt nära enskilda medarbetare så är det rimligt att TU har en tätare och närmre uppföljning av personalsituationen vid aktuell avdelning.

 Jag vill bara fritt kommentera några saker:

Vi har en fantastiskt duktig personal på Tekniska, som jag hör folk ofta berömmer för att man sköter kommunen så bra. Men givetvis får vi också negativa synpunkter.

När man nu tar tag i det som inte fungerar, varför ska vi då reagera på anonyma insändare och enskilda personers missnöje som vid närmare undersökning av vissa påståenden visar sig inte stämma?

Jag tycker att när det finns rykten och påståenden, som ibland kan vara svåra att verifiera, måste vi  som politiker hålla oss till formalia. Annars blir vi ett verktyg, där några få kan påverka mångas arbetsmiljö till det sämre.

Taggar

Dela