Nyheter

Campus Värnamo får ny IT-utbildning

Nyheter Campus Värnamo och Tekniska Högskolan i Jönköping startar en ny yrkeshögskoleutbildning på distans för javautvecklare i höst. Det beskedet kom från Myndigheten för yrkeshögskolan under torsdagen.

Campus Värnamo och Tekniska Högskolan i Jönköping startar en ny yrkeshögskoleutbildning på distans för javautvecklare i höst. Det beskedet kom från Myndigheten för yrkeshögskolan under torsdagen. Bild: Press

I augusti startar Campus Värnamo och Tekniska Högskolan i Jönköping en nyutvecklad tvåårig yrkeshögskoleutbildning för javautvecklare, Utbildningen leder till kompetenser för att till arbeta med utveckling och digitalisering av produkter och tjänster både inom näringsliv och offentlig sektor. Beviljandet omfattar start av tre nya utbildningsomgångar.

”Behovet är stort av javautvecklare. Det behövs cirka 4 000 javautvecklare de kommande fem åren. Det digitala Sverige byggs inte av affärsutvecklare som aldrig programmerat utan av bland annat javautvecklare som varje dag metodiskt tar tag i nästa rad kod. Javautvecklare är en distansutbildning som bygger på ett välbeprövat distansupplägg som liknar arbetssättet i IT-branschen och har använts i flera år på skolans utbildning Webbutvecklare .NET. En utbildning som för övrigt var den första distansutbildningen inom yrkeshögskolan i Sverige inom sitt område.”, skriver Campus Värnamo i ett pressmeddelande.

Niclas Stensson, utvecklingsstrateg vid Campus Värnamo, säger:

– Fantastiskt kul att återigen ha en högre beviljandegrad på våra yrkeshögskoleansökningar än genomsnittet i riket och att samtidigt etablera Campus Värnamo som IT-utbildare inom yrkeshögskolan.

Så här säger några av de representanter för arbetsgivare som är engagerade i framtagningen av utbildningen Javautvecklare.

Markus Erlandsson, enhetschef för systemutveckling på Domstolsverket:

– Javakompetens är svårrekryterad i regionen. Vi har ett stabilt val av utvecklingsplattform baserad på Java, och har ett långsiktigt behov av att kompetensförsörja denna för att kunna ge ett bra stöd till Sveriges domstolar.

Robert Ekman, ägare och utvecklare på Ekerit AB (Värnamo):

– Det är svårt att rekrytera Javautvecklare. Utbildning Javautvecklare är viktig för att bidra med fler kompetenta utvecklare i Värnamoområdet. Har svårt att se att efterfrågan på utvecklare kan bli mindre än idag.

Anders Landin, utvecklingschef på IDATA AB (Värnamo):

– Kompetensen som utbildningen är viktig. Valt att engagera oss för att Javautvecklare i den här delen av landet är en bristvara.

Utbildningen 3D-printtekniker fortsätter

Myndigheten för Yrkeshögskolan beviljade även fortsättning med tre nya intag av utbildningen 3D-printtekniker, en utbildning för en bransch i stark tillväxt. Även den utbildningen genomförs i samarbete med Tekniska Högskolan i Jönköping. 3D-printteknikerutbildningen har arbetats om och kommer nu att genomföras som distansutbildning med praktiska moment på plats i Värnamo. Så här säger några en av de drivande representanterna i framtagandet av utbildningen 3D-printtekniker:

Henrik Lundell, Senior Business Developer Prototal AB och styrelseledamot i branschföreningen Svenska additiv tillverkning, säger:

– Som en av Nordens största leverantörer inom 3D-printing är det för Prototal oerhört viktigt att det finns kompetens i närområdet som den här utbildningen ger. Allt för att säkra vår tillväxt och framtidens kompetens av 3D-printtekniker.

Martin Bondéus, vd på Bondtech AB säger:

– Vi är ett bolag i stark tillväxt och vi använder additiv tillverkning både i utvecklingsskedet och som produktionsmetod. Att kunna anställa personer med relevant utbildning inom området är direkt avgörande för oss.

Patrik Mauritzson, prototype manager på Thule Sweden AB, säger:

– Thule använder sig av 3D-printtekniken i alla sina utvecklingsprojekt. Därför är det viktigt att ha en hög kompetens inom området och en utbildning i närområdet. Thule behöver utbildningen 3D- printtekniker för att kunna rekrytera kompetent personal i framtiden.

Utbildningen Stödpedagog fortsätter tillsammans med Nova i Oskarshamn

Myndigheten för Yrkeshögskolan beviljade även den populära utbildningen stödpedagog. Utbildningen är nu så pass etablerad och har så stort behov att den beviljades fyra nya omgångar.

Utbildningen leder till kunskap om professionell pedagogisk vägledning och individanpassat vardagsstöd för personer med funktionsnedsättningar. Utbildningen kan kombineras med arbete på deltid och vänder sig både till personer som redan arbetar på exempelvis stödboenden inom området. Utbildningen följer den nationella studieplanen.

Utbildningen genomförs i samarbete med Nova i Oskarshamn och med Hälsohögskolan som huvudman. Så här säger en av arbetsgivarna bakom ansökan:

Maria Jormakka , enhetschef Gislaveds kommun, säger:

– Gislaveds kommun har många utbildade stödpedagoger men vi vet att intresset är stort för att gå utbildningen i organisationen. Vi behöver ständigt ny personal och nya boenden är på gång.

Källa: Pressmeddelande från Campus Värnamo

Taggar

Dela