Nyheter

Campus ingår partnerskap

Nyheter Nu är det klart att Campus Värnamo blir en ny strategisk partner till Högskolan i Jönköping samt dess forsknings- och utbildningsmiljö Spark.

Lars-Uno Åkesson. Pressbild

– Vi kan bidra med våra nära företagskontakter i GGVV-regionen, säger Lars-Uno Åkesson, som är ansvarig för kompetensakademi vid Campus Värnamo.

Han påpekar att detta medför en enklare och rakare väg för GGVV-företagen in till Högskolan.

Ingrid Wadskog, vd för Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH), understryker att Campus Värnamo länge har varit en mycket viktig partner för dem. Man samarbetar kring både högskoleutbildning, yrkeshögskoleutbildning och forskning. Ingrid Wadskog ser fram emot att förstärka det samarbetet ytterligare.

– Campus Värnamo och JTH har många gemensamma mål kring kompetensförsörjning och kunskapsutveckling för regionens små och medelstora företag där alla parter tjänar på ett utökat samarbete, säger Ingrid Wadskog.

Spark är Högskolans forsknings- och utbildningsmiljö med inriktning på kunskapsintensiv produktutveckling.

Campus Värnamo i Gummifabriken. Pressbild

Taggar