Nyheter

Beskedet: Hyrorna är klara

Nyheter I eftermiddag meddelas att Hyresgästföreningen och Finnvedsbostäder har nått en överenskommelse gällande årets hyror.

AktFinnvedsbostäder och Hyresgästföreningen Region Sydost har valt att ha en fortsatt dialog om den årliga hyreshöjningen för 2024 trots att det finns ett ärende påbörjat hos Hyresmarknadskommittén (HMK).

 

Parterna är överens om följande uppdelning med höjningsdatum den 1 februari 2024:

Lägenheter med varmhyra höjs med 68 kronor per kvadratmeter och år med ett maxtax om 600 kronor per månad.

Lägenheter med kallhyra höjs med 60 kronor per kvadratmeter och år (gäller områdena nedan):

∗ Skogsstigen 1 A-K, Forsheda
∗ Parkvägen 2-6, 11, Bredaryd
∗ Ringvägen 59 A-D, Bredaryd
∗ Tryggarpsbacken 4 A, Värnamo

Lägenheter som är totalrenoverade höjs med 53 kronor per kvadratmeter och år

Lägenheter med presumtionshyra utan investeringsstöd höjs med 47 kronor per kvadratmeter och år med ett maxtak om 600 kronor ((gäller områdena nedan):

∗ Pilagårdsgatan 1–11, Värnamo
∗ Brushanegatan 1–3, Värnamo
∗ Salviavägen 3–1, Värnamo

Debitering av el är sänkt med 27 procent till 1,93 kronor per kilowattimme exklusive moms, debitering av värme höjs med 17 procent till 0,93 kronor per kilowattimme exklusive moms och debitering av varmvatten höjs med 12 procent till 73,23 kronor per kubikmeter exklusive moms.

Februari månads hyra betalas retroaktivt på hyresavin för mars månad.

 

Hur omfattande blir min hyresjustering?

∗  För en lägenhet på 50 kvadratmeter innebär detta en höjning av månadshyran med 283 kronor.
∗  För en lägenhet på 70 kvadratmeter innebär detta en höjning av månadshyran med 397 kronor.
∗  För en lägenhet på 90 kvadratmeter innebär detta en höjning av månadshyran med 510 kronor.

Carportar och garage höjs med 7 procent och lokaler höjs med 5,85 procent från och med den 1 januari 2024.

Januari och februari månads hyra betalas retroaktivt på hyresavin för mars månad.

Till grund för hyreshöjningen ligger bland annat ökade kostnader för fjärrvärme, vatten/avlopp och räntor. Utöver det ser bostadsbolaget en fortsatt hög inflation, KPI samt höga byggmaterialpriser och personal- och entreprenadkostnader.

– Vi är glada över att nu ha nått en överenskommelse med Hyresgästföreningen och undviker därmed en större retroaktiv höjning för våra hyresgäster, säger Martin Svensson, vd på Finnvedsbostäder. Vi vill poängtera att vi valt en höjning baserad på kronor per kvadratmeter för en mer rättvis hyreshöjning. En höjning i kronor per kvadratmeter innebär att alla får samma höjning i förhållande till antalet kvadratmeter de förhyr, avslutar Martin Svensson.

Taggar

Dela