Nyheter

Besic: Alla invånare ska ha tillgång till konst och kultur

Nyheter Vi har ställt tre frågor till de politiska nämndernas ordförande och ledande oppositionspolitiker. I en artikelserie berättar vi om nämndernas ansvarsområden och arbetet under den pågående mandatperioden.

Senada Besic (S). Bild: Privat

I dag behandlar vi kulturnämnden. Nämnden består av nio ledamöter och nämnden sammanträder som regel en gång i månaden. Kulturnämnden är politiskt ansvarig för kulturförvaltningens verksamhet.

Senada Besic (S), andre vice ordförande i kulturnämnden, svarar:

Vad har ni som nämnd för ansvarsområden?

– Kulturnämnden ansvarar för biblioteksverksamheten. Stor vikt inom biblioteken läggs till att i samarbete med barn- och utbildningsnämnden inspirera barn och unga till läsning. Förutom barn och unga som har hög prioritet är personer med funktionsnedsättning och kommuninvånare med annat modersmål än svenska viktiga grupper. Kulturnämnden ger bidrag till föreningar och stiftelser inom kulturområdet samt till studieförbunden och varje år delas tre kulturstipendier ut. Kulturnämnden köper in och förvaltar konsten i det offentliga rummet och i kommunala lokaler, har en egen programverksamhet och arbetar med att bevara och tillgängliggöra kulturarvet.

Vad är den viktigaste arbetsuppgiften inom nämnden?

– Vår viktigaste uppgift är att ge alla i Värnamo kommun tillgång till konst- och kulturliv med god kvalitet och mångfald. Kulturnämndens uppgift är att tillsammans med andra aktörer erbjuder tillgängliga kulturverksamheter för alla kommuninvånare. Barn och unga är prioriterade målgrupper.

Vilken har varit den svåraste frågan under mandatperioden?

– Att Vråens bibliotek avvecklades. Med tanke på att området växer tyckte S-gruppen i kulturnämnden att man kunde satsa på detta bibliotek. 

Taggar