Nyheter

Aurora 23: Största försvarsövningen på 25 år

Nyheter Under några dagar i maj kommer det att vara en intensiv trafik av militärfordon i Vaggeryds kommun. Övningsledaren Joacim Hallberg: – Hög intensitet i området när Aurora genomförs i Skillingaryd. 

Vi träffar major Hallberg vid Skillingaryds övningsfält

Vinden blåser kall när vi träffar chefen för övning- och träning vid Ing 2, Joacim Hallberg, vid Västra lägret i Skillingaryd. Planeringen för den stora övningen ”Aurora 23” har pågått i över ett år och nationella och internationella förband övar tillsammans. Vad händer i trakterna under Aurora 23, undrar vi?

– Aurora 23 är en försvarsmaktsövning med nationella och internationella förband som också är slutövning för inneliggande värnpliktskull. Försvarsmakten övar med flyget, marinen och armén. Förband som kommer ingå i övningen är bland annat från Boden, Skövde, Linköping, Eksjö, Lund och Gotland. Internationella förband från Finland, Storbritannien och även USA kommer att ingå i övningen som håller till i södra delen av landet och vi kommer nyttja skjutfältet här i Skillingaryd. 

– Totalt är det 26 000 personer som ingår i Aurora 23 i scenariot hanterar ett väpnat angrepp mot södra Sverige. 

Har kriget i Ukraina präglat planeringen i övningen?
– Nej, det skulle jag inte säga, för oss är det en normal övning. Just övningen ”Aurora” genomförs var tredje år och själva övningen är av lite större dignitet då armén, flyget och marinen ingår och vi övar i en större helhet kan man säga. 

Hur kommer kommunborna att märka av övningen och när?
– Vi startar övningen måndagen den 17:e april och övningen görs under tre veckor. För er här i Vaggeryds kommun kommer en högre intensitet märkas från tisdag till torsdag vecka 18. Vi genomför övningen som sträcker sig från Bratteborg ned mot Skillingaryds skjutfält och vi kopplar in Hagshult också. Vi är således både öster, väster, över och under E4:an. Jönköping kan man säga är navet där förband möts för att ta sig vidare ner till Skillingarydstrakten. När vi är klara här i Skillingaryd drar vi oss ner mot Skåne. 

I den internationella styrkan ingår ungefär 600 amerikaner, 100 britter och 700 soldater från Finland. Finland ankommer till Oskarshamn och möter upp i Eksjö och därefter övar Finland och Storbritannien tillsammans i Kosta och de amerikanska soldaterna övar bland annat här i Vaggeryds kommun. 

Joacim Hallberg summerar;
– Det är viktigt att verka tillsammans med internationella och nationella styrkor. Här blir det intensiva dagar mellan tisdag och fredag i vecka 18. 

På Försvarsmaktens hemsida finns att läsa: Ett flertal nationer och myndigheter kommer att delta i försvarsmaktsövning Aurora 23. På så sätt ökas den svenska totalförsvarsförmågan. Aurora 23 är den största nationella övningen i sitt slag på mer än 25 år och omkring 26 000 män och kvinnor kommer att delta. Förband över hela Sverige kommer att vara delaktiga men det är i framför allt södra Sverige samt på och runt Gotland som övningen kommer att märkas. Flygövningsområdet är främst i södra och mellersta Sverige och gäller dygnet runt från den 24 april till 11 maj. Flygning med stridsflyg, helikopter, transportflyg och specialflyg sker med start och landning från flera olika baser, däribland Hagshult. 

De högintensiva striderna för armén med stora trupprörelser och tunga stridsfordon är främst koncentrerade till Skövde med omnejd, Jönköping, Skillingaryd, Vaggeryd, Kosta, Eksjö och Oskarshamn. 

Hemvärnets verksamhet är främst lokaliserad till södra Sverige och orter som berörs är även här Hagshult. 

Arkivbild från Ya flygfält i Hagshult när vi rapporterade från Aurora 17 i september 2017

Taggar

Dela


Läs mer

Aurora 23 kommer till bygden
Militärerna kom till byn…
Jonatan och Salam gör sin slutövning
Sambandet har byggts upp: ”Alla har en viktig kugge i Aurora 23”