Nyheter

Arenastad föreslås nära fjärrvärmeverket

Nyheter Nu kommer ett förslag om att bygga den tänkta arenastaden i Värnamo strax öster om fjärrvärmeverket vid riksväg 27.

Det är SD som lagt en motion till kommunfullmäktige. I motionen noteras att man vill ha inomhusidrott som simning, hockey, konståkning och fotboll samlat i samma område, en arenastad.

Det har tidigare uttalats fyra förslag på placering av en arenastad och det SD förespråkar är ett av dem. Området är nuvarande skogen öster om fjärrvärmeverket mitt emot Mossleplatån. Detta skogsområde sträcker sig ända fram till Sörsjö. Man talar också om möjligheten av ett idrottsgymnasium i anslutning till arenan.

Man pekar också på att en fördel med platsen är närhet till sjukvården, räddningstjänst, värmekraftverket, reningsverket och Mossleskolan.

Man noterar att arenastaden kan växa fram i takt med att äldre anläggningar förfaller.

Arkivbild

Taggar