Nyheter

Arbetslösheten sjunker för 23:e månaden i följd

Nyheter Sedan mars 2021 har arbetslösheten i Värnamo kommun minskat. I februari fortsatte den utvecklingen, visar Arbetsförmedlingens senaste månadsstatistik som Newsworthy har tagit del av.

Arkivbild

Under februari månad rapporterade Värnamo kommun en total arbetslöshet på 4,6 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,5 procentenheter). Sett till antalet personer betyder det att 830 av 18 043 invånare i åldern 16 till 65 år i Värnamo kommun var inskrivna som arbetssökande (825 fler än i februari i fjol). Det är 23:e månaden i följd som arbetslösheten i Värnamo är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 6,3 till 4,6 procent.

Värnamo är inte den enda kommunen i Jönköpings län där arbetslösheten går nedåt. Vi ser just nu en nedgång i tio av 13 kommuner. Störst är minskningen i Tranås, där arbetslösheten sjunker med 1,8 procentenheter. 

Värnamo hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Jönköpings län och nu växer klyftan (4,6 procent i kommunen, jämfört med 5,5 procent i hela länet). Habo har den lägsta arbetslösheten i länet (3,2 procent), medan Nässjö har den högsta (8,1 procent). För att Värnamo skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Habo skulle 253 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i februari jämfört med året innan med −0,7 procentenheter och ligger nu på 6,5 procent. 273 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,9 procent) i landet som helhet, medan Kiruna har den lägsta (2,4 procent).

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 11,1 procent i Värnamo under februari månad, motsvarande 514 av 4 631 personer. Det är 2 procentenheter färre, eller 501 personer, än vid samma tidpunkt i fjol. Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 23:e månaden i följd. Sedan mars 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 15,5 till 11,1 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan december 2008.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 6,5 procentenheter i Värnamo. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−1,5 procentenheter).

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Värnamo om man jämför med andra kommuner i Jönköpings län. Gnosjö har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Habo har den största.

Ungdomsarbetslöshet ökar betydligt

Till skillnad från den totala arbetslösheten stiger arbetslösheten bland unga med 1,7 procentenheter. I februari var 6,7 procent, eller 123 personer, av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande. Mäter vi antalet inskrivna ser vi en ökning med 118 personer på ett års sikt.

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Värnamo lägre än i Jönköpings län som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 0,5 procentenheter.

Statistik: Arbetsförmedlingen

Taggar

Dela