Nyheter

Anmälningar om djurskydd ökar

Nyheter Sedan ett par år har antalet anmälningar om bristande djurskydd ökat stadigt

Arkivbild som inte har med artikeln att göra

Att antalet anmälningar om att personer inte tar hand om sina djur ordentligt har ökat i hela landet och Jönköpings län är inget undantag. Tendensen är likadan i Värnamo kommun. I Värnamo kommun kom det 41 anmälningar om bristande djurskydd under 2018. Hittills under 2019 är antalet anmälningar 32 stycken vilket tyder på en kraftig ökning.

Skälet till den stora ökningen är inget som man med säkerhet kan säga men det spekuleras i flera orsaker. Enligt djurskyddshandläggare på Länsstyrelsen så har det generellt blivit ökat fokus på djur och djurskydd på senare år. Frågan om varför ökningen är så stor kan, enligt Länsstyrelsen, bero på ett antal orsaker. Man vet att kanske så många som hälften av anmälningarna inte leder till några åtgärder och skälen till det kan vara flera.

Enligt Länsstyrelsen ser man tre orsaker till att flertalet anmälningar inte leder till någon åtgärd. I några fall handlar det om att anmälningar görs av personliga skäl som kan bero på problem i grannrelationer eller vid separation där djur finns inblandade. En större andel säger man vila på att anmälarna inte har tillräckliga kunskaper om djurhållning och tycker sig se problem som i verklig mening inte är något som handlar om brister i djurhållningen. Ytterligare en orsak kan vara att djurhållaren är medveten om sina problem och har hunnit åtgärda dessa innan inspektionen görs.

Taggar