Nyheter

Anmälan enligt lex Maria – patient avled som en följd av hjärnblödning

Nyheter En äldre alkoholpåverkad patient som var inne på akuten skickades iväg för tillnyktring utan att först få läkarbedömning. Patienten återkom senare och avled som en följd av hjärnblödning. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Region Jönköpings län har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Den 72-årige patienten kom in med ambulans till akuten den 29 september efter larm av SOS. Det saknades tecken på yttre skador. Patienten har sedan tidigare flera besvär, bland annat tumörer i tunntarmen och sekundära tumörer i ben och benmärg, levern och bukhinna. Patienten har även sedan tidigare ett alkoholberoende. Efter vård och provtagning på akuten blev patienten sedan besvärlig och ville inte medverka till övervakning i väntan på undersökning. Patienten bedömdes först behöva nyktra till och avvisades (flyttades) utan föregående läkarbedömning från akuten.

Efter cirka åtta timmar kom patienten återigen in med ambulans från häktet och var då djupt medvetslös. En undersökning med CT-röntgen och utredning visade på en stor hjärnblödning. Som en följd av blödningen avled patienten den 2 oktober 2022.

Källa: Region Jönköping

Taggar