Nyheter

Besvikelsen efter oväntade ordförandevalet

Nyheter Det var inget valtekniskt mellan Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna som gjorde det möjligt för Pär AJ Persson att bli kommunfullmäktiges ordförande.

Camilla Rinaldo Miller blev av förklarliga skäl besviken över att inte bli invald som den första kvinnliga ordförande i Värnamo kommunfullmäktige.

Det med blandade känslor som politikerna i Värnamo nu går vidare efter det sensationella valet av Pär AJ Persson (s) som kommunfullmäktiges nya ordförande.

Besvikelse, förvåning och antydan om svek är några reaktioner från politikerna.

Fem politiker i Värnamo fick frågor om vad som egentligen hände på det senaste kommunfullmäktigemötet.
Frågor som också handlade om hur de reagerat på att Camilla Rinaldo Miller oväntat inte blev vald till fullmäktiges ordförande den kommande mandatperioden.

Bland annat dessa frågor skickades via mejl till Pär AJ Persson (s), Camilla Rinaldo Miller (kd) Anne Karlsson (sd) samt Gottlieb Granberg (m) och Hans-Göran Johansson (c).
Av de fem mejlen kom det bara svar från Pär AJ Persson och Camilla Rinaldo Miller.

Camilla berättar att hon först var väldigt stolt över att hon blivit nominerat till förtroendeuppdraget som kommunfullmäktiges ordförande.
Att detta sedan byttes till besvikelse när hon insåg att det inte var henne som majoriteten röstat på.
– Självklart är jag ledsen och besviken efter omröstningen.
Jag har däremot varit tydlig hela tiden med att jag inte är vald förrän klubban är slagen.
– Nu ville de förtroendevalda i  Värnamo kommunfullmäktige något annat. Det respekterar jag självklart och vet att det är så demokrati fungerar. Nu har S,SD,V och MP fått den ordförande de tyckte var mest lämpad för uppdraget, säger Camilla Rinaldo Miller.

Hon ser inte att hennes parti på något sätt har fått ett minskat inflytande i kommunfullmäktige, trots att hon nu inte blev vald till ordförande i fullmäktige.
En fråga handlade om de olika ordförandeposterna som Alliansens partier förhandlat fram under hösten och som ska väljas i december.
Hon vill inte spekulera i om  dessa förhandlingar nu måste göras om, efter Sverigedemokraternas oväntade beslut att stödja Pär AJ Persson som ordförande.

– Vi har förhandlare som tar hand om arbete kring tillsättandet av övriga poster och hur de nu tänker jobba vidare, lämnar jag till dem att svara på. Det jag kan säga är att från och med i torsdags har (s) ändrat det som tidigare fungerat bra för Värnamo kommun. Förr kunde vi lita på varandra, avslutar Camilla Rinaldo Miller.

Kommunfullmäktiges nya ordförande fick frågan om ett valtekniskt samarbete är på gång mellan Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna i Värnamo kommunfullmäktige.
Precis som sina partikamrater uttrycker han en förvåning att (s) fick stöd av (sd)
när hans namn föreslogs till posten som ordförande.

– Vi har ett valtekniskt samarbete med (v) och (mp) av detta följde att det var naturligt att stödja Socialdemokraternas förslag. Hur övriga partigrupperingar skulle rösta hade vi ingen uppfattning om, säger Persson.
Med andra ord så visste ledamöterna i (s), (v) och (mp) inte att Sverigedemokraterna skulle stödja deras förslag.
Person menar att frågan om ett fortsatt valtekniskt samarbete mellan (s) och (sd) är en ickefråga.
– Vi har ett valtekniskt samarbete med V och MP. Frågan om ett valtekniskt samarbete med (sd) har aldrig funnits och kommer inte att finnas i en framtid heller, fortsätter Persson.

När det gäller tillsättandet av ordförande i de olika nämnderna så förutsätter Pär AJ Persson att samma ordning som tidigare ska gälla även i framtiden.
– En valberedning är vald att arbeta med detta. De olika politiska grupperingarna har skickat in sina namnförslag.
Följer detta den gängse ordningen sedan tidigare val, kommer ordförande posten och 1:e vice ordf posten i resp nämnd att tillfalla alliansen.
2:e vice ordf posten har då tillfallit S, såsom det i särklass största partiet.
Vi har inte diskuterat någon annan ordning, avslutar Pär AJ Persson.

– Frågan om ett valtekniskt med Sverigedemokrterna är en ickefråga. Den har aldrig varit aktuell, menar kommunfullmäktiges nyvalda ordförande Pär AJ Persson.

Taggar

Dela