Notiser

Välj

Kollision mellan bil och rådjur

Blåljus I går inträffade en kollision mellan en personbil och ett rådjur på länsväg 127. vid avfartet till Näsudden.  …

145 lärare får kompetensutveckling

Nyheter Jönköpings läns lärare får kompetentsutveckling i specialpedagogik…

Antikens mysterier

Dikt Benny Strukelj presenterar en dikt…

Kom och håll om mig

Dikt Benny Strukelj presenterar en dikt…

Kontrollera era marker!

Blåljus Uppmaningen till markägare kommer från Räddningstjänsten…

Ja till LRF-ansökan

Nyheter En ny möjlighet till grovfoder har öppnats för svenska djurbönder i och med att Kemikalieinspektionen sagt ja till Lantbrukarnas Riksförbunds ansökan om dispens…

Regeringen vill utreda äldrelagen

Nyheter Idag omfattas två miljoner pensionärer av äldreomsorgens insatser enligt socialtjänstlagen. Regeringen vill sätta mer fokus på äldre och ger därför i uppdrag att utreda behovet av att äldre får en egen lagstiftning…

Stoppa vinstjakten i välfärden

Debatt Socialdemokraterna med Anna Ekström, Ardalan Shekarabi och Thomas Strand debatterar här vinstjakten i välfärden…

Vedeldning vid Prostsjön

Blåljus Larm inkommer till SOS klockan 18.58 att man behöver hjälp vid Prostsjön i Värnamo…

Anki Göransson (S) debatterar sjukvården

Debatt Socialdemokratiska regionpolitikern Anki Göransson har skickat in en debattartikel om sjukvården som vi publicerar här…