Regionen

(S) insändare om borgerlig minoritetsledning

Regionen Är ni beredda att bryta blockpolitiken för regionens bästa?

Region Jönköpings län styrs sedan valet 2014 av en borgerlig minoritetsledning. Alliansen sålde sig till Sverigedemokraterna genom att erbjuda dem platsen som 2:e vice ordförande i regionfullmäktige och som tack för detta har SD stöttat alliansens budgetar och andra viktiga beslut. Tack vare SD kan alliansledningen genomföra sin politik.

I riksdagen styr Socialdemokraterna tillsammans med Miljöpartiet i minoritet. Det är ett besvärligt parlamentariskt läge. Men statsministern har sedan mandatperiodens start varit tydlig med att han vill hitta lösningar och samarbeten över blockgränserna eftersom det vore mest ansvarstagande och bäst för Sverige. Detta har avvisats av alliansen som istället har valt att ge SD utrymme. Det är inte ansvarstagande att ge ett parti vars livsluft handlar om att skapa kaos och oreda inflytande. Men trots ett unikt svårt politiskt läge har Stefan Löfven och den rödgröna regeringen lyckats med 17 blocköverskridande överenskommelser i viktiga politiska områden, nu senast i försvarsuppgörelsen tillsammans med M och C.

Nationellt har C och L tydligt deklarerat att de inte kan tänka sig samarbeta eller göra sig beroende av SD. Det är bra! Ett parti med nazistiska rötter och rasistiska företrädare ska inte ges inflytande över Sveriges framtida utveckling. I Region Jönköpings län är det inte lika tydligt. Moderaterna ser inget problem med att fördjupa samarbetet med SD. Men hur ställer sig C, KD och L? Det är hög tid att tala om var ni står.

Därför frågar vi Raymond Pettersson, Lennart Bogren, Irene Oskarsson, Anna-Karin Yngvesson, Mari Lindahl och Per Hansson, alla regionala företrädare för C, KD och L, vad är er uppfattning? Kommer ni att fortsätta söka stöd hos SD för att få igenom er politik? Eller är ni beredda att bryta blockpolitiken för att skapa politiskt stabilitet och ta ansvar för regionens fortsatta utveckling?

Vi väntar på svar. Invånarna förtjänar att få veta.

Mona Forsberg (S)
Desiré Törnqvist (S)
Eva Eliasson (S)
Regionpolitiker