Regionen

Persson (S) frågar Ygeman om vattenbristen

Regionen Under sommaren var det vattenbrist i flera kommuner i Jönköpings län. Detta uppmärksammades bland annat i Vaggeryd, Vetlanda och Värnamo.

Skulle vintern bli nederbördsfattig är risken stor att situationen blir än mer allvarlig nästa år. Med anledning av detta ställer därför riksdagsledamoten Peter Persson en skriftlig fråga till inrikesminister Anders Ygeman och frågar vilka åtgärder som avses vidtas för att förbättra och säkra vattenförsörjningen i hela Sverige.

”Sommarens vattenbrist i sydöstra Sverige förefaller tillfälligt glömd. Det är dock inte osannolikt att en ännu större bristsituation kan uppstå nästa år om vintern blir nederbördsfattig. ..En aspekt på vattenbristen är också befolkningskoncentrationen, som går mot mer av bosättning i vattenfattiga områden medan vattenrika ofta tillhör avfolkningsområdena.Jag vill därför fråga statsrådet Anders Ygeman: Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att förbättra och säkra vattenförsörjningen för hela Sverige”.