Regionen

Krav kring hyrpersonal

Regionen Rödgröna kräver tydligare strategi för ett oberoende av hyrpersonal

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet i Region Jönköpings län kräver under dagens möte med regionstyrelsen en tydligare strategi för att göra regionen oberoende av hyrpersonal. Kostnaden för hyrläkare har skenat från 61 miljoner kronor 2010 till 153 miljoner kronor för 2016.

SKL, Sveriges kommuner och landsting, beslutade i januari 2017 om en gemensam satsning för oberoende av inhyrd personal i alla landsting och regioner. SKL rekommenderar också landsting och regioner att anta strategin samt att ta politisk ställning till hur strategin ska tillämpas av respektive sjukvårdshuvudman.

Alliansledningen i Region Jönköpings län vill enbart låta strategin bli en komplettering till den plan som antogs 2013, som syftar till att begränsa beroendet av bemanningsföretag. Den planen kompletterades i sin tur med en plan för utfasning 2015.

– Alliansens förslag räcker inte till. Minoritetsledningen backar in i framtiden. Vi måste ha till en tydligare strategi för att det ska hända något. Kostnaderna har ju bara ökat och kommer att fortsätta göra det om inte frågan tas på betydligt större allvar, säger Carina Ödebrink (S), oppositionsråd i Region Jönköpings län.

Kostnaden för hyrläkare låg på 153,4 miljoner kronor för 2016. 2013 låg kostnaden på 103 miljoner kronor och 2010 låg den på 61,3 miljoner kronor.

– De här pengarna hade kunnat användas till fler egna medarbetare. Det ger en bättre arbetsmiljö och patienter får en helt annan trygghet när de känner igen personalen från gång till gång, säger Carina Ödebrink.

De rödgröna oppositionspartierna S, MP och V kräver nu att strategin för ett oberoende av inhyrd personal antas samt att det även tas fram en kompletterande regional handlingsplan för att nå målet. Bland annat är det viktigt att arbetet ska ha ett tydligt fokus på arbetsmiljö, patientsäkerhet och att skapa delaktighet och engagemang bland personalen. Det långsiktiga målet är att Region Jönköpings län ska ha en adekvat grundbemanning för att kunna lösa frånvaro inom den egna organisationen.