Regionen

Bäst i forskning på jobbet

Regionen

Flest anställda inom vården som forskar och mest satsade forskningskronor. Region Jönköpings län ligger i topp när Dagens Medicin inventerar hur regioner och landsting ger anställda möjligheten att forska på arbetstid. Av de regioner som inte har universitetssjukhus, ges vårdanställda i Region Jönköpings län störst utrymme att komma igång med forskning.

– Det är viktigt att det finns utrymme för nyfikenhet att utforska de frågor som  dyker upp i vardagen utifrån verksamhetens behov, säger Boel Andersson Gäre, som är forskningschef inom Region Jönköpings län. Det ska vara lätt att komma igång med forskningen, och det handlar om att ha olika höga trappsteg för detta.

Omkring 30 miljoner kronor avsätts årligen för forskning som bedrivs av vårdpersonal, medel som kan sökas av alla anställda. Formerna kan variera – bland annat finns en modell med så kallade forskningsmånader för den som har ett mindre projekt eller behöver tid att undersöka förutsättningar till ett större forskningsprojekt. Omkring 150 personer forskar inom ramen för sin anställning, något som årligen leder till cirka 130 publicerade arbeten.