Okategoriserade

På fredag blir vi tio miljoner i landet

Okategoriserade Nu är det inte långt kvar innan Sveriges befolkning passerar tio miljoner.  Sannolikt sker det enligt SCB på fredag.

 

Just nu växer den svenska befolkningen med i genomsnitt en ny invånare varannan minut. SCB (Statstiska Centralbyrån) har fört befolkningsstatistik sedan 1749. Då bodde det 1 764 724 personer i Sverige. Under det första seklet växte befolkningen långsamt. Det tog 61 år för befolkningen att växa från två till tre miljoner mellan år 1774 och 1835. Under 1800-talet gick befolkningsutvecklingen snabbare eftersom det föddes fler barn och man levde längre. 1897 var vi 5 miljoner. 1969 bodde åttamiljoner i Sverige och sedan dröjde det 25 år innan vi blev nio miljoner 2004. Bara 13 år senare beräknas vi  bli fler än tio miljoner invånare.