Nyheter

På väg mot ett fossilfritt lantbruk

Nyheter LRF i Jönköpings län antar klimatutmaning

Om tre år ska hälften av bönderna i Jönköpings län köra traktorer och maskiner på 50 procent fossilfritt bränsle! En tuff målsättning, men möjlig. Det anser LRF i Jönköpings län som nu antar LRF Östergötlands utmaning att 50 procent av LRFs företagarmedlemmar kör på 50 procent förnybart bränsle redan år 2020!  

Det är en tuff, men fullt möjlig målsättning. Dessutom ligger det helt i linje med vad som krävs för att förverkliga länets vision att vara Plusenergilän 2050, ett arbete som pågår inom ramen för Klimatrådet. Genom att anta utmaningen vill vi driva arbetet mot ett mindre fossilberoende lantbruk och ytterligare förstärker att vi producerar hållbar mat i länet, säger Anna Samuelsson, vice ordförande i LRF Jönköpings län.

De mål som Klimatrådet i länet har satt är att Jönköpings län år 2020 ska ha 30% lägre utsläpp av växthusgaser än 1990, och att Jönköpings län ska producera mer förnybar energi än vad vi förbrukar senast 2050. För att nå dessa krävs konkreta och proaktiva målsättningar.

Inom lantbruket finns vilja att satsa på att arbeta bort fossiloljeberoendet för positiv klimat- och samhällsnytta. Men vi får inte tappa i konkurrenskraft på vägen. En stor del av oljan importeras idag, och genom att satsa på mer fossilfritt kan vi också minska Sveriges sårbarhet, höja den inhemska produktionen av mat och energi, och trygga en självförsörjning vid kris.

– Nu visar vi vad vi lantbruket kan och vill göra. Nästa steg är att politiken tar vid och skapar möjligheter för oss för att nå ännu längre, säger Anna Samuelsson, vice ordförande och ansvarig för miljö, energi och klimatfrågor, LRF Jönköpings län.