Nyheter

58 procent fler lägenheter

Nyheter Totalt började det byggas 1 462 lägenheter i Jönköpings län under 2016. Detta är en ökning med 58 procent jämfört med 2015 då 925 lägenheter påbörjades.

Johanna Haraldsson (S)

– Detta är ett bevis på att en aktiv bostadspolitik ger resultat. Att människor kan hitta bostäder så de kan söka jobb eller studera är oerhört viktigt för vår frihet, säger riksdagsledamoten Johanna Haraldsson (S).

– Under en lång tid har det byggts för lite, och därför har vi i dag ett stort behov av fler bostäder. Det är väldigt glädjande att vår politik nu börjar ge resultat och att vi ser ett ökat bostadsbyggande i Jönköpings län och i Sverige.

– Men Socialdemokraterna nöjer sig inte med detta, utan kommer fortsätta ta initiativ till ökat bostadsbyggande i hela landet. Bland annat har man lagt fram ett 22-punktsprogram för att förenkla reglerna kring bostadsproduktion, säger Johanna Haraldsson, som sitter i riksdagens civilutskott, det utskott som har hand om bostadspolitik.

För den socialdemokratiskt ledda regeringen är bostadsbyggandet en prioriterad fråga, och regeringen har satt igång den största bostadssatsningen på 20 år. Totalt satsar regeringen drygt sex miljarder för ökat bostadsbyggande. Bland annat har det införts ett investeringsstöd för att bygga små hyreslägenheter och studentbostäder samt en kommunbonus för att fler kommuner ska öka sitt bostadsbyggande.

Enligt SCB:s statistik ökade antalet påbörjade lägenheter i hela landet med 34 procent under 2016 jämfört med 2015. Totalt börjades 63 100 nya lägenheter byggas i Sverige förra året.