Länsstyrelsen

Välj

Hur är min webbplats?

  • Bra (37%, 17 Votes)
  • Dålig (22%, 10 Votes)
  • Excellent (17%, 8 Votes)
  • Kan förbättras (13%, 6 Votes)
  • Inga kommentarer (11%, 5 Votes)

Total Voters: 46

Loading ... Loading ...

Vildsvinsplan reviderad

Länsstyrelsen Nu finns en reviderad plan för vildsvinsförvaltning i Jönköpings län. Viktiga mål är att minska risken för trafikolyckor med vildsvin och att minska risken för skador på egendom. …

Intensiv vaccinationsplanering

Länsstyrelsen Planeringen för hur vaccinationen mot covid-19 ska fungera, när många ska vaccineras samtidigt, är inne i ett intensivt skede. Det stod i fokus under dagens regionala krishanteringsmöte. …

Gröntipp stängs på grund av strandskydd

Länsstyrelsen Länsstyrelsen i Jönköping har beslutat att inte ge kommunalförbundet Såm (Samverkan återvinning miljö) strandskyddsdispens för gröntippen i Nissafors. …

Fredric blir ny beredskapsdirektör

Länsstyrelsen Den 1 mars tillträder Fredric Jonsson sin nya tjänst som chef för beredskapsenheten på Länsstyrelsen i Jönköpings län…