Gislaved

De får kulturpriser

Gislaved

Årets kulturpris och årets kulturstipendium

Kulturpriset 2016 tilldelas Irene och Ove Friberg, Gislaved
Kulturnämnden har beslutat att tilldela 2016 års kulturpris till Irene och Ove Friberg, med motiveringen:

Det talas sällan om eldsjälar när det kommer till litteratur och litteraturspridning. Årets kultutpristagare kan sannerligen kallas för litteraturens eldsjälar. De är genuina bokälskare vars drivkrafter är den egna läslusten, viljan att sprida litteratur och att värna boken. Sedan 25 år tillbaka driver de antikvariatet Bokgrottan i Gislaved, som har utvecklats till ett litterärt vattenhåll för litteraturälskare och litteratursökare. Det finns de som menar att Bokgrottan är ett av Sveriges främsta antikvariat. Utbudet i Bokgrottan är brett. Här finns något för alla smakriktningar inom både skönlitteratur och facklitteratur. Många är de som har kommit till Bokgrottan med fyllda boklådor när deras anhöriga har gått bort. Böckerna har ju älskats av någon och är därför svåra att slänga. Irene och Ove tar emot boklådorna och de böcker som inte får plats i den egna verksamheten sänks till Second Hand. På så vis förlängs bokens liv och fler får möjlighet att uppleva dess mysterier.

Bokgrottan har också satt Gislaved på kartan lång utanför kommungränsen genom kunder i Ryssland, Japan, Spanien och i de Nordiska länderna.

Priset delas ut under kommunfullmäktiges julsamkväm den 15 december.

Om kulturpriset

Gislaveds kommuns kulturpris består av ett glasverk, ”Vårkänslor” av Emilia Linderholm.

Kulturstipendium 2016 tilldelas Annie Johansson, Anderstorp

Kulturnämnden har beslutat att tilldela 2016 års kulturstipendium till Annie Johansson, med motiveringen:

Annie är född och uppvuxen i Anderstorp. Under sin uppväxt har Annie varit deltagare i kulturförvaltningens teaterverksamhet, i dag kallad Scenverkstan och Gislaveds dansstudio. Annie är också medlem i Anderstorps Teaterförening. Efter avslutade studier vid Gislaveds gymnasium fortsatte studierna vid teaterlinjen på Fridhems folkhögskola. Sedan höstterminen 2016 studerar hon internationell kulturprojektledning vid Kulturverkstan i Göteborg. Annies mål med utbildningen är att vässa och bredda sina kunskaper, lära sig att finansiera och genomföra kulturprojekt samt utvecklas som ledare. Kulturstipendiet ges som stöd till Annies Johansson fortsatta studier till Internationell kulturprojektledare.

Stipendiet delas ut under kommunfullmäktiges julsamkväm den 15 december.

Om kulturstipendiet

Gislaveds kommuns kulturstipendium utgår i form av bidrag för utbildning och fria studier till den som visat lovande anlag för fortsatt konstnärlig och vetenskaplig verksamhet inom skilda kulturområden såsom litteratur, musik, konst och konsthantverk, film, foto, teater, dans eller annat jämförbart område. Kulturstipendiet kan även utgå för att uppmuntra och stödja projekt och insatser av nyskapande karaktär, utöver ovanstående verksamheter, även bildningsverksamhet, hembygdsvård, museiverksamhet, natur- och byggnadsvård. Till 2016 års kulturstipendium har det inkommit tre ansökningar.

Dela