Från kommunhuset

Kommunal nämnd försvinner

Från kommunhuset Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Värnamo kommun försvinner från den första januari.

I stället kommer nämnden att ersättas med en ny nämnd, nämligen Samhällsbyggnadsnämnden.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige tar det officiella beslutet vid årets sista kommunfullmäktigesammanträde den 15 december.

Orsaken till namnbytet är att Räddningstjänsten nu kommer att ingå i den nya organisationen. Namnbytet är också ett sätt att markera den nya ordningen.