Från kommunhuset

Dubblerad kostnad för skolköket i Rydaholm

Från kommunhuset Fem miljoner kronor har kommunen avsatt till renoveringen av skolköket i Rydaholm. Nu visar det sig att pengarna inte på långa vägar räcker till.

Kommunfullmäktige beslutade 2016 att avsätta fem miljoner kronor till renovering av skolköket i Rydaholm. Nu har det uppdagats att pengarna bara räcker halvvägs.

Därför föreslår nu Tekniska nämnden att kommunfullmäktige vid sitt nästan möte, torsdagen den 26 januari, ska avsätta ytterligare fem miljoner kronor till projektet,

Anledningen är att arbetets omfattning med att renovera skolans kök har ökat.

Detta gäller både själva köket och att anpassa fastigheten i övrigt. En stödmur måste uppföras och ett omfattande markarbete krävs.

I samband med att en förfrågan om mer pengar från kommunfullmäktige har gjorts så har också Serviceförvaltningen fått en brasklapp.

En förfrågan om de är beredda att ta en hyreshöjning på 300 000 kronor extra per år för skolan.