Avlidna

Inga-May Jansson

Avlidna

Inga-May Jansson från Vaggeryd avled den 3 augusti 2018. Hon var född den 19 april 1930.

Närmast anhöriga är Monica med Jörgen och Roger med Marie-Louise samt barnbarn och barnbarnsbarn.