Avlidna

Gunborg Nilsson

Avlidna

Gunborg Nilsson, Skillingaryd, avled 22 november 2017. Hon var född 5 juli 1923. 

Närmast anhöriga är hennes släktingar.