Avlidna

Berndt Åke Davidsson

Avlidna

Berndt Åke Davidsson från Skillingaryd avled den 14/5 2017.

Han var född den 16/4 1952.

Närmast anhöriga är sönerna Jimmy och Jonny