Debatt

Moderaterna bygger ett friare och säkrare Europa!

Debatt Moderaterna är partiet som får saker gjorda. Genom att arbeta målmedvetet och pragmatiskt, både i Sverige och i EU, bygger vi ett friare och säkrare Europa för framtida generationer. Det menar Moderaterna i Värnamos högsta företrädare.

Filippa Lagerkvist, föreningsordförande för Moderaterna i Värnamo kommun, och Tobias Pettersson, kommunstyrelsens ordförande i Värnamo kommun. Pressbild: Moderaterna

Moderaterna får saker gjorde, inte bara lokalt och i Sverige utan även i EU. Vår vision är att skapa ett friare och säkrare Europa för framtida generationer. Genom målmedvetet arbete och tuffa förhandlingar har vi visat att vi kan leverera resultat som gör skillnad.

Invandring och trygghet
Vi har tagit ansvar för att få ordning på invandringen till Sverige genom tuffa förhandlingar i EU. Det har inte varit enkelt, men genom att sätta press på våra europeiska partners har vi lyckats skapa en mer kontrollerad och ansvarsfull migrationspolitik Detta är avgörande för att upprätthålla tryggheten och stabiliteten i vårt samhälle.

Våld mot kvinnor är en annan fråga där vi har tagit initiativ på EU-nivå. Genom att driva igenom strängare lagar och bättre skydd för offer, visar vi att Moderaterna inte bara talar om förändring – vi agerar. Våld mot kvinnor är ett globalt problem som kräver en global lösning, och vi är stolta över att ha tagit ledningen i denna kamp.

Energi och miljö
klimatkrisen är en av vår tids största utmaningar. För att minska vårt beroende av smutsig energi som kol och rysk gas, har vi kämpat för att utöka kärnkraften i Europa. Kärnkraften är en säker och pålitlig energikälla som kan hjälpa oss att nå våra klimatmål utan att kompromissa med energiförsörjningen.

Vi har också säkerställt att alla EU-medlemsländer tar sitt ansvar för att minska utsläppen. Sverige ska inte längre dra det tyngsta lasset medan andra länder åker snålskjuts. Genom vårt arbete har vi sett till att klimatansvaret delas rättvist, vilket är nödvändigt för att uppnå hållbara resultat.

Framtida utmaningar
Moderaternas arbete för ett säkrare och friare Europa fortsätter. Ukrainas kamp för självständighet och demokrati är också vår kamp. Ett stabilt och fritt Europa är ett starkt Europa, och vi är fast beslutna att försvara våra gemensamma värderingar och friheter.

Ekonomi och rättigheter
För att stärka den europeiska ekonomin och skapa fler jobb i Sverige, vill vi minska regelkrånglet för företag. Genom att göra det enklare att starta och driva företag, kan vi stimulera innovation och tillväxt gynnar både Värnamo, Sverige och Europa som helhet.

Moderaterna kommer också att driva på för att göra rätten till abort grundlagsskyddad i hela Europa. Kvinnors rätt att bestämma över sina egna kroppar är en grundläggande mänsklig rättighet, och den ska skyddas oavsett var i Europa man bor.

Moderaterna är partiet som får saker gjorda. Genom att arbeta målmedvetet och pragmatiskt, både i Sverige och i EU, bygger vi ett friare och säkrare Europa för framtida generationer. Vi tar ansvar, vi levererar resultat, och vi står upp för dina rättigheter och din frihet.

Tobias Pettersson (M), Kommunstyrelsens ordförande i Värnamo kommun
Filippa Lagerkvist (M), Föreningsordförande för Moderaterna i Värnamo kommun

Taggar

Dela