Debatt

Insändare: Lagarbete behövs för en bra framtid

Debatt Miljöpartisten Peter Thorén skriver i en insändare att det politisk samling i det tuffa klimatläge vi befinner oss i.

Konkurrens leder många gånger till en positiv utveckling. Inom till exempel företagande och idrott ger en konkurrenssituation högre/bättre resultat.

När det handlar om politik kan det vara helt annorlunda och detta gäller inte minst när valdagen närmar sig. I valrörelsen blir populistiska budskap med enkla svar på svåra frågor allt vanligare.

Vi, hela samhället, befinner oss i en allvarlig situation där politiskt samarbete är nödvändigt. Vår tids allvarliga problem är inte att det råder kaos för resenärer på Arlanda och andra europeiska flygplatser utan att halten koldioxid i atmosfären nu överstiger 400 miljondelar. Denna halt är ca 150 procent av förindustriell nivå. Det är den ökade halten av koldioxid och andra så kallade växthusgaser, som ger de allvarliga klimatförändringarna. För tillfället ser vi dem som mycket höga temperatur och vattenbrist i till exempel. Frankrike och Spanien.

När samhället utsätts för stora påfrestningar krävs politisk samling. Så var fallet under andra världskriget då det bildades en samlingsregering med representanter från de fyra största partierna. Det är verkligen motiverat att det sker en liknande politisk samling för att hantera vår tids stora utmaning klimatförändringarna. Därför bör det ske ett fördjupat lagarbete/samarbete mellan de politiska partierna på alla beslutsnivåer, det vill säga på både riksdags-/regeringsnivå samt inom region- och kommunfullmäktige.

Peter Thorén, ersättare för Miljöpartiet i Värnamo kommunfullmäktige

Taggar

Dela


3 reaktioner på Insändare: Lagarbete behövs för en bra framtid

Om nu ökad koldioxidhalt är vårt största problem hur kommer det sig då att Miljöpartiet tycker att det är okej att stänga ner våra kärnkraftverk som levererar koldioxidfri el 24 timmar varje dag hela året?

En samlingsregering utan Centern, Miljöpartiet och Vänsterpartiet vore bra för Sverige så att vi kunde bygga upp kärnkraften igen och ta itu med skjutningarna och utvisningarna av de som vistas illegalt i Sverige.

För att minska utsläppen av koldioxid med mera duger inte miljöpartiets avvecklande av kärnkraften. Tyskland har gått ännu längre än Sverige med kärnkraftsavvecklingen och aviserar nu att de kommer att behöva elda brunkol framöver för att klara energibehovet. I Sverige har oljekraftverket i Karlshamn gått för fullt i vintras och även under våren. Vi ser nu resultatet av den miljöpartistiska politiken. Skövlingen av regnskogar runtom i världen är ett större problem än den svenska koldioxiden som utgör något promille av världens koldioxidutsläpp. Vi får inte heller glömma bort koldioxidens betydelse för växtligheten. Inte för inte brukar koldioxid kallas ”livets gas”.

Kommentarsfunktionen är stängd