Debatt

I en hotfull tid krävs grönt EU-samarbete

Debatt – Användningen av fossila bränslen driver på de pågående klimatförändringarna, vilka redan drabbar alla. EU har, som ekonomisk stormakt, en nyckelroll i den globala omställningen från fossil till förnybar energi samt från resursslöseri till effektivisering och återvinning. Det menar Miljöpartiet Värnamos företrädare Peter Thorén och Jörgen Skärin i en insändare.

– Användningen av fossila bränslen driver på de pågående klimatförändringarna, vilka redan drabbar alla. EU har, som ekonomisk stormakt, en nyckelroll i den globala omställningen från fossil till förnybar energi samt från resursslöseri till effektivisering och återvinning. Det menar Miljöpartiet Värnamos företrädare Peter Thorén och Jörgen Skärin. Bild: Pressbild

För snart två år sedan inledde Ryssland sitt avskyvärda angreppskrig på grannlandet Ukraina. Genom ett fortsatt, solidariskt och omfattande, stöd från EU kan Ukraina och i förlängningen även vårt fria Europa fortsätta existera.

Användningen av fossila bränslen driver på de pågående klimatförändringarna, vilka redan drabbar alla. EU har, som ekonomisk stormakt, en nyckelroll i den globala omställningen från fossil till förnybar energi samt från resursslöseri till effektivisering och återvinning. EU:s klimatpaket Fit for 55 innehåller lagstiftning som syftar till att minska EU-ländernas utsläpp av växthusgaser med minst 55 procent fram till 2030 jämfört med 1990 års nivåer.

Vår natur och dess ekosystem har satts under hård press, bland annat till följd av ett oförsiktigt utnyttjande. I Östersjön, som  i huvudsak omges av EU:s medlemsstater, behöver fisket begränsas så att fångsterna inte knäcker populationerna. Med för stora fiskekvoter för sill/strömming i detta innanhav kan bestånden av den arten komma att kollapsa.

Miljöpartiet i Värnamo genom Peter Thorén och Jörgen Skärin

Taggar

Dela