Debatt

Äldre måste få stå i centrum i en äldrevänlig kommun!

Debatt Äldre personer med vård-och omsorgsbehov ska inte behöva förlora delar av sin identitet eller det liv de fortsatt vill leva, utan kunna fortsätta ett värdigt, delaktigt liv. Det menar företrädare för Kristdemokraterna Värnamo i en debattartikel.

Äldre personer med vård-och omsorgsbehov ska behöva inte förlora delar av sin identitet eller det liv de fortsatt vill leva, utan kunna fortsätta ett värdigt, delaktigt liv, menar företrädare för Kristdemokraterna Värnamo. Bild: Pixabay

Ett välfärdssamhälle kan i hög grad bedömas utifrån hur vi tar hand om den äldre generationen.

Andelen äldre i befolkningen ökar. Varningsflagg hissas ofta inför ökande kostnader i takt med den demografiska utvecklingen – och över för hur mycket vård och omsorgspersonal som kommer att behövas i framtiden.

Men det pratas mindre om att det stora flertalet av våra seniorer får en lång och frisk ålderdom.

Byte av knä-och höftleder är numera standardoperationer, starroperationer görs på löpande band och ljudtekniker förbättras. De allra flesta (80 procent av våra äldre) har också sina kognitiva förmågor i behåll och är inte dementa.

Många kan leva ett aktivt friskt liv i många år efter pensionering och det aldrig är för sent att förebygga ohälsa. Det friska åldrandet måste ses som en resurs för samhället att ta tillvara på.

Det är först i den “fjärde åldern” man behöver mer omfattande hjälp. Sjukdomar och komplexa vård-och omsorgsbehov gör sig påminda och kommunen har genom organisering av nära vård fått en successiv förskjutning av sjukhusvård till att vara kommunens uppdrag.

Värnamo kommun har i nuläget en generös vård-och omsorg i jämförelse med många andra kommuner och fortsatt goda förutsättningar för en högklassisk äldrevård. Men det finns en uttalad rädsla att framtida kommunala besparingar och effektiviseringar kommer gå ut över äldreomsorgen. Respekten för människan måste utgöra grundstenen i framtidens äldrevård.

Äldre personer med vård-och omsorgsbehov ska inte behöva förlora delar av sin identitet eller det liv de fortsatt vill leva, utan kunna fortsätta ett värdigt, delaktigt liv och utifrån honnörsord från grannlandet Danmark –du bliver aldrig för gammal til at have det godt.

Självbestämmande, att få komma upp ur sängen, äta och duscha när man behöver hjälp måste prioriteras och inte endast i mån av personalens tid.

För att möta framtidens vård-och omsorgsbehov krävs nytänkande, mod och handlingskraft och att kunna bemanna verksamheten med tillräcklig kompetens.

Här ser Kristdemokraterna möjligheter:

∗ Avlägsna all kostnadsdrivande administration och alla system som förhindrar enkla flöden och   samarbeten inom vård- och omsorg.

∗ Riv stuprör och integrera vård-och omsorgspersonal i, områdesbaserade  team.

∗ Differentiera arbetsuppgifter som service och omvårdnad.

∗ Rätt att kunna välja anpassat boende utan biståndsbedömning efter 85+

Kristdemokraterna i Värnamo har under många år även haft önskemål om en ”äldrehälsocentral”: en hälsocentral med tillgång av riktade hälsokontroller för äldre, i jämförelse med barnhälsovårdens program, en hälsocentral gärna integrerad med vår familjecentral och i samverkan med regionen. Målet är att tidigt kunna upptäcka och åtgärda såväl fysiska som psykiska hälsorelaterade besvär, erbjuda vaccinationer, hjälpmedel livsstilsråd, mm allt utifrån ett förebyggande fokus.


Värnamo kommun som äldrevänlig kommun:

∗ Skapar förutsättningar för äldre att hålla sig friska längre och forma lösningar som möjliggör ett fortsatt aktivt liv även som pensionär.

∗ Skapar förutsättningar för människor att få växa upp och åldras under trygga och värdiga former.  Har respekt för alla människors absoluta och okränkbara värde som måste upprätthållas under hela livscykeln. Äldrepolitiken får en högre prioritet.

∗ De äldre känner trygghet inför sitt åldrande och är förvissade om att i alla livets skeden mötas av respekt och värdighet.

∗ Ger boendegaranti för äldre 85+ -att kunna få tillgång till ett anpassat boende utan biståndsbedömning när man själv önskar. Det ger trygghet.

∗ Ingen äldre ska behöva oroa sig för var de ska bo eller vem som ska ta hand om de den dag de inte längre klarar av eget boende.

Margareta Lindahl (KD)
1:e vice ordförande, omsorgsnämnden

Ibrahim Candemir (KD)
1:e vice ordförande, samhällsbyggnadsnämnden

Taggar

Dela


2 reaktioner på Äldre måste få stå i centrum i en äldrevänlig kommun!

Ha ha så länge Ebba Busch är partiledare lär pensionärer inte vara hennes prioritering.
Hon vill bara bygga kärnkraftverk!

Jaha! Vilken drömvärld. Välkommen att genomföra den.
Ekonomi?
Utbildad personal som kan språket?
Ser fram emot detta.

Kommentarsfunktionen är stängd