Nyheter

Vill fokusera på patienterna

Nyheter Nu kommenterar ambulanssjukvårdare inom Kommunal kravet på dubbla sjuksköterskor i ambulanserna. – Beslutet är fattat att det ska finnas en ambulanssjuksköterska och en ambulanssjukvårdare i ambulanserna, säger Lars Svärd.  

Politiker och tjänstemän har fattat beslut om att ambulanserna ska vara bemannade med ambulanssjökvårdare och ambulanssjuksköterska. säger Lars Svärd, som representerar Kommunal.

Inom ambulanssjukvården finns det två olika fackförbund som organiserar de anställda. Störst är Vårdförbundet som organiserar ambulanssjuksköterskorna.
Därefter är det kommunalarbetarförbundet, som organiserar ambulanssjukvårdarna.
På senare tid har det uppstått en viss friktion mellan de olika fackförbundet. Bland annat efter ett uttalande i Värnamo.Nu om att ambulanserna borde vara bemannade med två ambulanssjuksköterskor.

Men beslutet som är taget inom Regionen är att ambulanserna ska vara bemannade med en ambulanssjuksköterska och en ambulanssjukvårdare.
Lars Svärd har arbetat som ambulanssjukvårdare i 26 år och representerar fackförbundet Kommunal.
Han berättar att det genom åren funnits ett mycket bra förhållande mellan de olika fackförbunden ute på arbetsplatserna.
Att det nu delvis råder skilda åsikter om hur ambulanserna ska vara bemannade anser han till viss del är arbetsledningens ansvar.

– Jag tror att om arbetsledningen hade varit tydligare med att klargöra vilka beslut som är tagna om bemanningen på ambulansen så skulle det inte vara något större problem, säger han.
Han menar att det är tråkigt att det vore synd om det skulle bli bråk mellan de olika yrkeskategorierna.
– Beslutet är fattat av både politiker och tjänstemän om att det ska finnas både en sjukvårdare och en sjuksköterska på ambulansen.
– Det är samma beslut som Socialstyrelsen tagit.
– Det finns ingen undersökning som pekar på att patienterna skulle få en bättre vård om ambulanserna var bemannade med två sjuksköterskor, säger Lars Svärd.

Värnamo.Nu skrev också om att ett 10-tal ambulanssjuksköterskor numera pendlar till Ljungby för att arbeta på ambulansen där.
Lars Svärd menar att detta inte beror på att det skulle vara dåliga arbetsförhållanden i Värnamo.
Snarare,  anser han att det beror på det motsatta.
– De som arbetar på ambulansen trivs och byter sällan jobb, det blir inga lediga tjänster att söka helt enkelt
– Därför väljer folk att börja arbetar i Ljungby, funderar Lars Svärd.

Lars Svärd och Esse Colvås tillhör Komunal och arbetar som ambulanssjukvårdare med Region Jönköping som arbetsgivare.

Taggar

2 reaktioner på Vill fokusera på patienterna

Hej, vill bara påpeka att socialstyrelsen har INTE tagit något beslut om att det skall vara en ambulans.ssk och en sjukvårdare. Detta beslutas av varje verksamhetschef (eller politiska beslut). socialstyrelsen reglerar inte i detalj/lagar vilken kompetens som skall finnas i en verksamhet. Däremot har de två gånger i lagtext (till skillnad från övrig sjukvård) beslutat att delegering av läkemedel ej är tillåtet till annat än sjuksköterskor. socialstyrelsen har strax efter nyår släppt en rapport i ämnet som lyfter detta med behovet av kompetens för god och säker vård. Dessutom finns det både studier och andra rapporter som visar på att kompetensen är avgörande för patientsäkerheten, även inom ambulanssjukvården såväl vid vardagliga händelser som katastrofer och andra olyckor. Varför en arbetsgivare inför ett kompetenstak är väldigt märkligt och olycklig inte minst för den som blir sjuk eller skadad. Dessutom finns inga belägg för att det blir billigare, tvärtom. Ovanstående inlägg är således felaktigt.

Den som vill läsa mer om detta kan börja söka på SvD där forskare, doktorander, ambulanssjuksköterskor och utbildare av ambulanssjuksköterskor vid landets universitet och högskolor skriver i ämnet.

https://www.svd.se/forodande-att-sanka-kraven-pa-ambulanspersonal

https://www.svd.se/nationella-riktlinjer-behovs-for-ambulanspersonal

en bredare analys behövs nog än en undersökning gjord eller beställd av vårdförbundet.
välkommen till diskussion när som helst.
sms’at gärna. rak behövs.

Kommentarsfunktionen är stängd