Nyheter

Vi finns här!

Nyheter "Kyrkan står fast förankrad i en människosyn där varje människas värde är unikt. Vår önskan är att tillsammans bygga en varm och öppen gemenskap med mångfald i stället för enfald!". Läs företrädare för Svenska kyrkan i Värnamos insändare.

Vi är glada, tacksamma och stolta för alla fina möten och samtal här i Svenska kyrkan i Värnamo! Vi träffas i många olika sammanhang och på många olika sätt. Alla möten är värdefulla.

Vi har under året ordnat med konfirmandverksamhet, handlat mat till de som inte kunnat handla själva, haft igång den körverksamhet som varit möjlig trots restriktionerna, mött barn och ungdomar i våra olika verksamheter både live och digitalt, startat upp morgonböner, sänt mängder med mässor, gudstjänster och konserter, anordnat drop-in vigsel, döpt barn, bedrivit begravningsverksamhet, spelat in filmer till skolor och förskolor när klasserna inte kunna komma till oss, varit på stan och delat ut giveaways och fått fina samtal, sålt mängder med bröd och bakverk i gula vagnen, drivit café och secondhandbutik, sjungit utanför våra äldreboenden när vi inte kunnat fira gudstjänst inomhus och funnits där för barn och vuxna genom Hjärta för barn och Hela människan och mycket, mycket mer!

Det fina är att vi kan träffas var som helst. I någon av pastoratets byggnader, på stan, per telefon, på nätet, på kyrkogården, hemma hos dig, i glädjen och i sorgen.

Vi är stolta över att få jobba på en arbetsplats där den diakonala verksamheten får vara en så viktig del. Det är bland annat genom besökstjänsten, Sjukhuskyrkan, Pelarsalens arbete med att hjälpa människor tillbaka till arbete, matkassar till behövande familjer här på hemmaplan, ekonomisk hjälp, råd och stöd.

Vi är stolta över att få jobba på en arbetsplats där miljöarbetet får vara en så viktig del. Vi serverar fairtrademärkt kaffe, värmer upp lokalerna effektivt, använder fordon och maskiner som drivs med el, främjar den biologiska mångfalden med växtlighet, insektshotell, betande får och fågelholkar.

Vi är stolta över att få jobba på en arbetsplats där gemenskapen får vara en så viktig del. Vi hoppas att det märks att vi trivs med varandra och våra uppdrag. Det är en stor förmån att i tjänsten få göra allt det vi nämnt här ovan, men det är hela församlingen som tillsammans bygger gemenskapen Svenska kyrkan i Värnamo. Utan varandra är vi ingenting.

Det gör ont att bli misstrodd i artiklar och insändare. Att bli förminskade till en manipulerad klump som inte vågar säga vad vi känner. Alla har rätt till sin åsikt och sina känslor, men personangrepp är inte okej. Aldrig någonsin!

Kyrkan står fast förankrad i en människosyn där varje människas värde är unikt. Vår önskan är att tillsammans bygga en varm och öppen gemenskap med mångfald i stället för enfald!

Vi finns här!

Ritha, Ulrika L, Linda, Jenny, Anette W, Karolina, Katarina, Madelen, Dan, P-O, Anna, Charlotte, Stefan J, Anette S, Magnus Å med flera.

Taggar

9 reaktioner på Vi finns här!

Jag har blivit djupt beklämd över kritik och personangrepp som riktats mot ledningen och anställda vid Svenska kyrkan i Värnamo.

Jag vill framföra et stort tack till alla anställda inklusive ledningsgruppen och kyrkoherde Pär-Magnus Möller!

Ni har under den långa pandemitiden med alla restriktioner verkligen satts på prov, att fortsatt föra ut det kristna budskapet, och genom ert stora förändringsarbete lyckats!

Fantastiskt lagarbete!

Ni ska verkligen vara stolta över vad ni gjort och som vi medlemmar och andra fått ta del av.

Mycket av vad ni gjort finns beskrivet i er insändare.
Imponerande och beundransvärt diakonalt arbete!

Dessutom har det varit många aktiviteter i prost-trädgården varje vecka:

Friluftsgudstjänster
Gemenskapsträffar
Promenader med start och avslutning i prost-trädgården.

Tack från en mycket nöjd församlingsmedlem

Och vi har en väldigt bra kompentet präst med, att säga eller skriva att de är personangrepp, det köper jag inte men jag gillar det ni skriver. kyrkan ska vara levande, och då behövs Maria Kyrkan för människor i närområdet…

Hur ska vi kunna bygga församling? När vi i den gudtjänstfirande församlingen som inte tycker lika som ledningen blir bortputtade och många av de som har varit aktiva går nu till andra sammanhang. Den är en verklighet att församlingen tynar bort. Jättebra att ni personalen finns, men så länge ledningen tycker att alla ska hålla med ledningen så funkar det inte. Är innerligt trött och besviken att man stängt Mariakyrkan och dödat dess hjärta. Vi kommer inte att gå till stora och fira gudtjänst. Oavsett så har församlingen förlorat sitt hjärta. Vi är många som är besvikna

Vill bara kommentera att vi har en mycket kompetent arbetsledning i vårt pastorat med Pär-Magnus,Martin,Tobias och Marie!
Verksamheten och Evangeliet hänger inte på i vilken byggnad vi bedriver den i, utan att den utförs på ett professionellt sätt, och det gör den!
Thomas Borglin,
Värnamo Församling.

Det kommer inte fler folk för att fira gudstjänst i stora kyrkan om både Mariakyrkan och Johannes säljs vilket är planen på sikt. Nu är försäljningen av Mariakyrkan bordlagd och jag hoppas innerligt att det blir en valfråga.

Vem har sagt att vi angriper er. Vi vill ha bort ledningen som skapar sin egen sanning och puttar bort folk som är oliktänkande och sätter på dem dudumstrut. Jag är själv portad då mina åsikter inte passar. Så, nej kyrkan är inte längre till för alla bara dom som håller med ledningen. Det är självklart att vi medlemmar blir frusterade nör vi inte längre blir lyssnade på eller tagna på allvar då ledningen bara driver sin vision bland annat genom försäljningen av Mariakyrkan

Vi vill med vår insändare bland annat visa på ledningens huvudsakliga vision, nämligen allt det fina vi har nämnt i texten. Vi är verkligen tacksamma att vi får dela den här gemenskapen med så många. Vi vill också tacka för alla fina kommentarer och samtal vi får, men som inte syns här <3

Ledningen är inte, församlingen. Vad vill den gudtjänstfirande församlingen? Insändarna som varit har absolut inte spottat på er anställda. Vi har belyst ett problem att ledningen inte lyssnar på församlingen, utan gör som den själv vill. Vet av egen erfarenhet att församlingen är mer stängd än någonsin. Det som en gång var en öppen anda finns inte kvar. Själv tillhör jag dom oliktänkade med dumstrut på huvudet.

Kommentarsfunktionen är stängd