Nyheter

Värnamo Energi investerar 15 miljoner

Nyheter Glada bioenerginyheter från Värnamo Energi och Procranes, som skrivit kontrakt gällande leverans av nytt traverskransystem till Värnamo Energis kraftvärmeverksanläggning i Värnamo.

Från vänster Leif Söderlind, teknisk chef, samt Malin Classon, vd Värnamo Energi, i mitten Mats Adler, vd Procranes AB och till höger Bengt Andersson, värmetekniker Värnamo Energi. I bakgrunden skymtar en av traverskranarna som snart får gå i välförtjänt pension.

Sedan 1992 har de helautomatiserade traverskranarna på Värnamo Energis stora värmeanläggning outtröttligt kämpat på i ur och skur för att mata biopannorna som dygnet runt förser Värnamoborna med klimatsmart värme.

– Fjärrvärmen i Värnamo tätort är väl utbyggd och för att säkerhetskälla fortsatt hög leveranssäkerhet till de värmekunder vi har inne i Värnamo, investerar vi nu 15 miljoner kronor i nytt traverskransystem, berättar Malin Classon vd på Värnamo Energi.

De gamla traverskranarna som hittills har gjort ett gott jobb får nu gå i pension och lämna plats för ett nytt modernt traverskransystem.

  Vi är glada att vi fått uppdraget att leverera en kundanpassad lösning till Värnamo, där höga krav på drift- och personsäkerhet, flexibilitet, pålitlig styrning och avancerad övervakning har varit viktiga aspekter, berättar Mats Adler, vd för Procranes AB som levererar traverskransystemet.

– Traverskranarna går per automatik dygnet runt och får inte stanna. På kvällar, nätter och helger är anläggningen oftast obemannad. Att vi kan övervaka och vid behov styra kranarnas arbete på distans, är en förutsättning för en driftsäker och ekonomiskt hållbar drift, säger Leif Söderlind som är teknisk chef på Värnamo Energi via ett pressmeddelande.

Värmen i Värnamo produceras till 98% genom förbränning av förnybara biobränslen, där majoriteten utgörs av flis, bark och rester från lokal skogsavverkning.

– Traverskranarna i Värnamo matar biopannorna med nära 100 ton biobränsle varje dygn, vilket motsvarar över 36 000 ton biobränsle per år. Traverskranarna lyfter ungefär 3 ton bränsle vid varje lyft och har därmed outtröttligt kört fram och tillbaka för att hämta och lämna bränsle över 300 000 gånger under de 26 år de varit i tjänst. De är därmed väl förtjänta av att få gå i pension och lämna plats för ny teknik, säger Bengt Andersson, värmetekniker på Värnamo Energi.

Taggar