Nyheter

Utställningen som inspirerade skolungdomar

Nyheter En konstutställning kan inspirera till mycket. Exempelvis till hur man bygger ett självförsörjande klassrum mitt ute i skogen.

Eleverna fick redovisa sina grupparbete under ledning av arkitekten Johnny Grauengaard .  [1/9]

Klass åtta från Hillerstorp besökte Vandalorum.  [2/9]

Gruppernas olika lösningar av arbetsuppgiften detaljstuderades av kamraterna.  [3/9]

En variant av det tänkta klassrummet.  [4/9]

Två containers var utgångspunkten som klassrummen skulle byggas från.  [5/9]

– Grupperna hade bara två timmar på sig att komma på lösningar, berättar   [6/9]

Eleverna fick hämta inspiration från utställningen Wasteland.  [7/9]

Johnny Grauengaard.  [8/9]

Inom ramen för Skapande skola fick eleverna konstruera egna klassrum, med återvunnet material som byggmaterial.  [9/9]

Det bevisade klass åtta från skolan i Hillerstorp i dag då de besökte Vandalorum.
På programmet stod det som punkt nummer ett att eleverna skulle titta på utställningen  Wasteland – från avfall till arkitektur.

Utställningen som till stor del handlar om att återvinna, eller återanvända och förädla avfall fungerade också utmärkt som inspirationskälla till  eleverna.
I ett projekt som heter Skapande skola fick sedan eleverna två timmar på sig att genomföra ett grupparbete.
Under ledning av arkitekten Johnny Grauengaard fick nämligen eleverna i uppgift att skapa ett klassrum, mitt ute i skogen.

– Tanken är att eleverna skulle använda sig ett självförsörjande klassrum, när det gäller el och vatten.
– Byggmaterialet skulle vara hämtat från en återvinningsanläggning, förklarar
Grauengaard.
Modeller som eleverna byggde var i skala 1:20 och grundade sig på två stycken två containers.
Klassen hade delats in i grupper och på redovisningen fanns det en mängd olika lösningar över hur det tänkta klassrummet skulle se ut och fungera.

Lösningar från skolungdomarna som mycket väl kan tjäna som inspiration när andra projekt ska genomföras i framtiden.

Taggar